אסטרטגיית הקיימות שלנו

אסטרטגית הקיימות שלנו לשנת 2020

אסטרטגיית-קיימות

לתחלופה נגישה של מידע זה

בשנת 2013 הצגנו את אסטרטגיית הקיימות שלנו לשנת ,2020 אשר מבוססת על ההשפעות המהותיות והעיקריות, שזיהינו באמצעות יצירת מעורבות נרחבת של מחזיקי העניין שלנו. בדוח זה נשתף אתכם בהתקדמות ובביצועים שלנו השנה.

אסטרטגיית הקיימות שלנו לשנת 2020 מורכבת משתי אבני בניין: רמות ביצועים ומעגלי השפעה, כאשר מעגלי ההשפעה משקפים את מידת ההשפעה שלנו על קבוצות מחזיקי עניין שונות ההשפעה מתחילה במערכת היחסים הישירה ביותר שיש לנו, עם העובדים בחברה, שדרכם אנו מגיעים לכל שאר קבוצות מחזיקי העניין: הצרכנים והחברה בכללותה. מאחורי כל תחום באסטרטגיה עומדים יעדים ומטרות ספציפיים. ביצועינו מתוארים בדוח זה בשלושה פרקים עיקריים: עובדים, צרכנים, קהילה וסביבה. בחלק מהמקרים אנו עדיין מפתחים תוכניות להשגת יעדים בטווח הארוך יותר, ועל כן הנתונים לגבי ביצועינו אינם זמינים עדיין.

בחלק מהיעדים שלנו בוצעו שינויים מאז שפרסמנו את האסטרטגיה לראשונה בשנת ,2013 על מנת לפשט במעט את התוכניות ולמקד את העשייהשלנו בצורה טובה יותר.

משאבי אנושיחידת מדידה2012201320142015שינוי ב- 2015
נשים מנהלות%0.370.390.410.420.01
סה"כ נשים%0.430.410.40.40
תחלופת עובדים%0.320.310.280.24-0.13
עובדים בחוזה עבודה קבוע%0.980.990.960.990.03
פסולת למחזור או שימוש חוזר%0.790.840.830.840.02
צריכת אנרגיה לטון מוצרג'יגה ג'אול 3.523.783.253.280.01
סה"כ צריכת אנרגיהג'יגה ג'אול16587521874689181201318873980.04
צריכת אנרגיה עקיפהג'יגה ג'אול4739325048555296175919460.12
צריכת אנרגיה ישירהג'יגה ג'אול11848201369834128239512954520.01
פסולת לשימוש חוזרטון477285419875028772980.03
סה"כ פסולתטון7272874054103001100358-0.03
פסולת לטון מוצרטון 0.160.150.190.18-0.06
פסולת להטמנהטון15371122181771715964-0.1
פסולת למחזורטון96297638102567096-0.31
פליטת גזי חממה Scope 1טון CO2e8527711362492260967960.05
פליטת גזי חממה Scope 2טון CO2e88432821686731562707-0.07
סה"כ פליטת גזי חממהטון CO2e1737091957921595751595040
פליטות גזי חממה לטון מוצרטון CO2e 0.350.390.280.27-0.03
סביבהיחידת מדידה2012201320142015שינוי ב- 2015
בטיחותיחידת מדידה2012201320142015שינוי ב- 2015
שאיבת מיםמ"ק15064101721527167079416970470.02
שאיבת מים לטון מוצרמ"ק 3.283.543.062.99-0.02
מספר הפציעותמספר5815173533890.1
ימי הפסד כתוצאה מפציעות בעבודהמספר127871080780566986-0.13
עובדים שעזבומספר3771375835392934-0.17
עובדים חדשיםמספר3394392637372957-0.21
עובדים בסוף השנהמספר11732120681279212185-0.05
שיעור ימי הפסד לכל 100 עובדיםשיעור113.6194.9866.4960.75-0.09
שיעור הפציעות לכל 100 עובדיםשיעור5.164.542.913.380.16