אתיקה

אנחנו פועלים לאורך כל השנה על מנת להבטיח קיומה של תרבות עסקית אתית. הקוד האתי שלנו, שתורגם ל-11 שפות, מנחה את כלל העובדים שלנו לגבי ההתנהלות המצופה מהם כחלק מקבוצת שטראוס, כזו המגלמת את הערכים שלנו ואת הקוד האתי. במהלך שנת 2015 התחלנו בתהליך לעדכון הקוד האתי, כעשור לאחר שנכתב. מאז השקתו של הקוד לראשונה, חלו תמורות רבות בעולם העסקי, בגלובליזציה, בחיבור בין מדינות, עסקים ואנשים. תמורות אלו השפיעו במידה רבה גם על הציפיות שיש למחזיקי העניין שלנו לגבי התנהלותנו כחברה עסקית, לכל רוחב הארגון. כיום, האמון בין צרכנים לחברות נמצא במבחן והוא תלוי באלפי החלטות ופעולות שהחברה מבצעת באמצעות אנשיה בכל יום.

שינויים אלה משפיעים רבות על ההתנהגות שלנו, בתוך ומחוץ לחברה, וכיום אנחנו נדרשים לבחון את ההתנהגות הזו באופן יסודי ומעמיק ולהתאים אותה למציאות החדשה, ולציפיות החדשות, כך שהיא תשקף באופן הראוי ביותר את הערכים שלנו. אנו רוצים להתאים את עצמנו לאתיקה העסקית ולערכים הנדרשים והמצופים מאיתנו כיום, בעידן העסקי הנוכחי, מכל מחזיקי העניין שלנו. תהליך עדכון הקוד האתי יימשך אל תוך 2016 ואנו נעדכן בדוח הבא אודות התוצר הסופי.

בתהליך הטמעת תכנית האתיקה לאורך השנה כולה, מקבל כל עובד חדש בקבוצת שטראוס הדרכה בנושא אתיקה עם הצטרפותו לחברה. כמו כן, נערך ריענון באמצעות לומדה ייעודית, המעודכנת מדי שנה. עובדים שאינם משתמשי מחשב, מקבלים הדרכות פרונטליות. בכל אתר, מפעל ומרכז לוגיסטי קיימת פינת אתיקה ייעודית, שבה נמצא הקוד האתי וגם חוברת הממחישה דילמות אתיות ואת הדרכים הנכונות להתמודד אתן. מעבר לנאמן האתיקה הקונצרני,ולמנהלים הישירים כמו גם מנהלי משאבי האנוש, עומד לרשות העובדים קו חם אנונימי, אליו ניתן לפנות בחינם דרך האינטרנט או טלפונית, ולהפנות אליו כל שאלה או דיווח על חשדות להפרות אתיות, כמו גם לצורך התייעצות.

 

האמנה שלנו בנושא שיווק אחראי והוגן

כחלק מחזון הקיימות של קבוצת שטראוס ובהמשך ישיר לקוד האתי שלנו, אנו מבינים ששיווק ופרסום הוגנים הינם תנאי לקבלת "רישיון חברתי לפעול" מהצרכנים שלנו. אנו לוקחים על עצמנו להתנהל בצורה אתית בכל פעולותינו העסקיות, ביניהן ניהול דיאלוג הוגן עם הצרכנים באופן המקשיב לצרכיו, רגישויותיו והעדפותיו. ב-2015 השקנו את אמנת השיווק האחראי, כחלק ממחויבותנו להתנהלות אתית בכל תחומי העיסוק שלנו. על רקע השפעות הקבוצה באמצעות מגוון עסקים במגוון מדינות, המשווקים מזון למיליוני אנשים בחרנו לגבש אמנת שיווק הוגן בהלימה לסטנדרטים בינלאומיים, המגדירה קווים מנחים והמלצות לפעולה בנושאי שיווק ופרסום. האמנה מחייבת את כל העוסקים בשיווק ופרסום בקבוצת שטראוס בכל אמצעי המדיה, כולל ספקים. מצאנו לנכון לאמץ כללי התנהגות אלו עוד לפני תקינה וחקיקה רשמיים בנושא, מתוך אמונה שזו הדרך הנאותה לנהוג ולבנות אמון לאורך זמן עם הצרכנים שלנו.

עקרונות ההתנהגות באמנה זו נבנו על פי 3 היבטים של מערכות יחסים, דרכם אנו מנהלים דיאלוג עם הצרכן: ההיבט המוצרי, ההיבט התקשורתי וההיבט ההמחרתי.

במהלך 2016 אנו מטמיעים את האמנה ביחידות נבחרות בחברה כולל בקרב מנהלים, אנשי השיווק בכלל החטיבות, ובעבודתנו מול משרדי הפרסום.

אמנת-שיווק

 

דברו איתנו
דניאלה פרוסקי-שיאון
דניאלה פרוסקי-שיאון
מנהלת קיימות ותקשורת פנים גלובלית
שלח מייל לדניאלה פרוסקי-שיאון