יחד עם העובדים

העובדים של שטראוס הם נקודת המגע הראשונה שלנו עם לקוחותינו, ולצד שאר המוצרים והפעילויות המגוונות שאנו נוקטים בשווקים שבהם אנו פועלים, גם הם ממלאים תפקיד חשוב בהשפעתנו על הצרכנים. אנו פועלים ליצירת תרבות ארגונית שבה העובדים מזדהים עם הערכים הארגוניים שלנו, ובכך נכלל ניהול עסקים אחראיים ובני קיימא. אנו שואפים להעצים את העובדים באמצעות תרבות של העובד במרכז, פתיחות ואכפתיות, הכרה באחר וקבלתו.

לחברה טובה יותר

התכנית החברתית החדשה בגיאוגרפית ישראל

במהלך השנים האחרונות, חווה השוק הישראלי עליה ביוקר המחיה לצד שחיקת שכר והרחבת פערים חברתיים – מגמה שמשפיעה בעיקר על מעמד הביניים והמעמדות הנמוכים יותר. לאור מגמות אלו ובעקבות שולחנות עגולים עם עובדים, נבנתה בגיאוגרפית ישראל כולה (כולל שטראוס ישראל, שטראוס מים, עלית קופי ומטה הקבוצה) תכנית אסטרטגית ארוכת טווח שתיתן מענה ייחודי למצבם וצרכיהם הכלכליים-חברתיים של העובדים שלנו. מטרת התכנית, "לחברה טובה יותר" היא לסייע לעובדינו להתמודד עם יוקר המחייה ועם קושי כלכלי ולסייע בצמצום פערים חברתיים. התכנית מכוונת באופן מיוחד עבור אותם עובדים החווים קשיים אלו, ומטרתה להעניק להם שורה של הטבות אשר יסייעו להם לשפר את האופק הכלכלי שלהם.

תכנית זו היא המשך ישיר של מהלכים בתכנית חברתית שבוצעו כבר החל ב-2012 ועד 2016, אז יזמנו שורה של מהלכים, ביניהם תוספות שכר לעובדים המשתכרים מתחת לממוצע במשק והטבות ייעודיות בתחום התגמול והרווחה לאוכלוסיית עובדים זאת. בסך הכל השקענו למעלה מ- 8 מיליון ש"ח לשנה בפעילויות רווחה בלבד, מעבר לתוספות שכר, לאלפי עובדים.

יחד-עם-העובדים

 לתחלופה נגישה של מידע זה 

בתחילת 2016 הורחבה התכנית ונוספו הטבות משמעותיות לעובדים הזכאים, בהשקעה של מיליוני שקלים לטובת עובדי החברה. שלושת הצעדים בהם מתמקדת התכנית הנוכחית, הם:

שכר מינימום שטראוס | לא יהיו בשטראוס עובדי שכר מינימום. שכר מינימום שטראוס יהיה גבוה ב-300 ₪ מעל רמת שכר המינימום במשק בישראל.

קרן השתלמות |  מתן מסלול לקרן השתלמות לכל עובד קבוע. 

השתתפות בתשלום למעונות |   לכל עובד בוותק של שנה ומעלה, השתתפות במימון הוצאות מעונות יום בסך של 500 ₪ עבור כל ילד בגיל 0-3.