מקשיבים. מיישמים. משפרים

זהו דו”ח הקיימות השנתי התשיעי של קבוצת שטראוס, והוא מפרט את הגישה שלנו לקיימות ואת הפעולות המרכזיות בהן נקטנו במשך שנת 2015 לקידום פרקטיקות אחראיות ובנות קיימא בעסקים הגלובליים שלנו, אל מול ההתחייבויות והיעדים האסטרטגיים שלנו לשנת 2020.


הנתונים המוצגים בדוח זה מתייחסים לשנת 2015 הקלנדרית, אלא אם נאמר אחרת. הדוח האחרון שלנו, שפורסם בשנת 2015, דן בנתונים לשנת 2014. בחירת התוכן לדוח זה הונחתה על ידי הערכת המהותיות שלנו, שעודכנה ב-2014, ועל ידי אסטרטגית הקיימות שלנו לשנת 2020. הערכת המהותיות ואסטרטגית הקיימות גם יחד פותחו תוך שימוש במשוב ובתובנות מאת מחזיקי העניין שלנו, העובדים שלנו, צרכנינו, וקשת רחבה של מומחים למזון ולבריאות


להמשך קריאה לחץ/י כאן


לצפייה בדוח קיימות 2015 המלא


 


 

זהו דו”ח הקיימות השנתי התשיעי של קבוצת שטראוס, והוא מפרט את הגישה שלנו לקיימות ואת הפעולות המרכזיות בהן נקטנו במשך שנת 2015 לקידום פרקטיקות אחראיות ובנות קיימא בעסקים הגלובליים שלנו, אל מול ההתחייבויות והיעדים האסטרטגיים שלנו לשנת 2020.


הנתונים המוצגים בדוח זה מתייחסים לשנת 2015 הקלנדרית, אלא אם נאמר אחרת. הדוח האחרון שלנו, שפורסם בשנת 2015, דן בנתונים לשנת 2014. בחירת התוכן לדוח זה הונחתה על ידי הערכת המהותיות שלנו, שעודכנה ב-2014, ועל ידי אסטרטגית הקיימות שלנו לשנת 2020. הערכת המהותיות ואסטרטגית הקיימות גם יחד פותחו תוך שימוש במשוב ובתובנות מאת מחזיקי העניין שלנו, העובדים שלנו, צרכנינו, וקשת רחבה של מומחים למזון ולבריאות


להמשך קריאה לחץ/י כאן


לצפייה בדוח קיימות 2015 המלא


 


 

מבוא

פרקי הדוח

מידע נוסף