היקף ההשקעה החברתית

 היקף ההשקעה החברתית

אסטרטגיית ההשקעה החברתית

לקבוצת שטראוס מדיניות בנושא ההשקעה החברתית בקהילה, המחברת בין מעורבותנו בקהילה לבין ליבת העשייה העסקית שלנו והחזון העומד לנגד עינינו. אסטרטגיית ההשקעה החברתית של שטראוס בשנת 2010 התמקדה בתחום הגיוון וההכלה, וזאת בהלימה לליבת העסקים המגוונת של הקבוצה: אנו מגוונים במוצרים שלנו, בעסקים שלנו, בצרכנים ובעובדים שלנו, הלוגו שלנו מסמל גיוון, והקהילות בהן אנו פועלים גם הן מגוונות. ההשקעה בתחום זה באה לידי ביטוי בפרויקטים החברתיים שאנו יוזמים בשיתוף עם ארגונים ללא מטרות רווח, בתוכניות של ארגונים שלהן אנו בוחרים להעביר תרומות כספיות, תרומות שוות כסף ופעילויות ההתנדבותיות של העובדים.

 

קידום אוכלוסיות מגוונות תוך מיקוד בתעסוקה

בשנת 2011 חל מיקוד נוסף באסטרטגית ההשקעה החברתית של קבוצת שטראוס. תהליך המיקוד כלל סיוע מצד ארגונים חברתיים מקצועיים ונעשה תוך התייעצות עם גורמי קהילה, חברה וממשל מקומי, בנוגע לצרכים החברתיים הבוערים והאופן בו יכולה קבוצת שטראוס לתת לו מענה. הנושא שנבחר התבסס על חזון הגיוון וההכלה בשטראוס, אך נוסף לו נדבך משמעותי בכדי לייצר אסטרגיית השקעה חברתית אפקטיבית: נושא התעסוקה. בדרך זו הוגדר נושא קידום אוכלוסיות מגוונות בהקשר של תעסוקה, באמצעות שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים מתמחים המפעילים פרויקטים בשטח, כאסטרטגיית ההשקעה החברתית של הקבוצה.

 

מדוע בחרנו להתמקד בנושא קידום אוכלוסיות מגוונות בהקשר של תעסוקה בהשקעתנו החברתית?

מתחבר לליבת העשייה של שטראוס בהיותנו מעסיק גדול, חברה גלובלית, בעלת עובדים מגוונים, מוצרים מגוונים.

נושא שעושה שימוש בחוזקות המשמעותיות ביותר שלנו כארגון: האנשים, המפעלים והכוח הארגוני.

מתחבר לרצוננו לפעול בקהילות משגשגות ופוריות. משם אנו שואבים את עובדינו, את משאבינו, את ספקינו.

נושא בעל חשיבות חברתית-כלכלית גלובלית, רלוונטי בכל השווקים בהם אנו פועלים

נושא שניתן להשפיע בו משמעותית בעבודה לאורך זמן.

 

מימוש אסטרטגית ההשקעה החברתית

 

אסטרטגית ההשקעה החברתית בשטראוס ממומשת באמצעות 3 ערוצים עיקריים:

תרומות כספיותלארגונים חברתיים, מוסדות ופרויקטים קהילתיים. קבוצת שטראוס מקפידה ללוות את שותפיה החברתיים ואת הפרויקטים הנתמכים על ידה לתקופת זמן ממושכת העומדת על לפחות שלוש שנים, על מנת ליצור מחויבות כלפי הארגון החברתי ועל מנת לבסס את שיתוף הפעולה באופן מיטבי.

תרומת שווה כסף  מוצרי מזון וזמן ניהולי של מנהלים בכירים בקבוצה

התנדבות עובדים ופרויקטים קהילתיים בקבוצת שטראוס התנדבות היא ערך עליון. הקבוצה מעודדת פעילות קשרי קהילה מתמשכת בקרב היחידות העסקיות והאתרים השונים בישראל ובעולם, מציבה יעדים בנושא ומעניקה תמיכה כספית וניהולית למימוש המטרה.

כחלק ממימוש אסטרטגית ההשקעה החברתית שלנו, העמקנו בישראל את קשרי העבודה עם הארגונים החברתיים המרכזיים הפועלים לקידום אוכלוסיות מגוונות בהקשר של תעסוקה. כחלק מהתהליך, פעלנו ליצירת שיתוף פעולה הדוק יותר בין עבודת אנשי משאבי האנוש בקבוצה, הפועלים גם הם לקידום הגיוון וההכלה בשטראוס, לבין עבודת האחריות החברתית בקבוצה. מאחורי המהלך, עומדת ההבנה כי הגברת הסינרגיה בין היחידות תחזק את הארגונים החברתיים ותקדם את השגת המטרה החברתית מחד, ומאידך תניב ערך לשטראוס בצורת ידע מקצועי וגישה לאוכלוסיות המבקשות עבודה ואשר יכולות להיקלט בשטראוס.