מכירות קבוצת שטראוס לפי אזורים גיאוגרפיים, 2015 [במיליוני שקלים]

6% [791 מיליוני שקלים] בארה"ב

11.2% [1,488 מיליוני שקלים] בברזיל

30.1% [3,990 מיליוני שקלים] בישראל

52.6% [6,968 מיליוני שקלים] באירופה ושאר העולם

 

סה"כ [13,236 מיליוני שקלים]