קבוצת שטראוס – עובדים במשרה מלאה לפי אזורים ב-2012

47% בישראל

33% בברזיל

12% באירופה

8% בארה"ב