שש ההשפעות המהותיות שבבסיס אסטרטגית הקיימות שלנו לשנת 2020 הן:

 • קידום אורח חיים בריא

  שיפור איכות חיי העובדים והצרכנים שלנו

 • שרשרת אספקה אתית

  ניהול סיכונים חברתיים וסביבתיים

 • צמצום צריכת משאבים ויצירת פסולת

  שמירה על כדור הארץ לדורות הבאים

 • גיוון בכל מה שאנו עושים

  תמיכה בחדשנות, ביצירתיות ומתן הזדמנויות לכל

 • שקיפות במוצרים ושיווק אחראי

  סיוע לצרכנים בקבלת החלטות מושכלות

 • יצירת מעורבות והשקעה בעובדי החברה

  התאמת הארגון להשגת יעדי הקיימות