קבוצת שטראוס השלימה את השלב הראשון בגיוס אג"ח מהמשקיעים המוסדיים

הביקושים במכרז הסתכמו בכ-2 מילארד ש"ח.
החברה החליטה להיענות להצעות של כ-235 מיליון ₪ אגח שקלית (לא צמודה)
הריבית שנקבעה במכרז המוסדי לאיגרות החוב הינה 4.5% המשקפת מרווח של כ 0.8% מעל אג"ח מדינה למח"מ דומה (כ 7 שנים) במהלך השבוע הבא החברה מתכננת לבצע הנפקת אג"ח לציבור בכפוף לאישור דירקטוריון הקבוצה והבורסה לניירות ערך

שטראוס קפה ממשיכה להתרחב באזור חבר העמים ורוכשת את יתרת המניות בחברות לה קפה ואינסטנטה

קבוצת שטראוס הודיעה היום כי חברת שטראוס קפה בי וי רכשה 49% נוספים בחברות לה קפה ואינסטנטה ובכך השלימה את רכישת 100% מהמניות בחברות אלה, הפועלות ברוסיה.
שטראוס קפה תשלם סך של 13.4 מיליון דולר ארה"ב בגין המניות.
העסקה תמומן ממקורות עצמיים של שטראוס קפה וכפופה לאישור רשות ההגבלים העסקיים ברוסיה.