גרף 1:

פירמידת המפקד – סטאטוס הנשים בכוח האדם בישראל לשנת 2013, בהשוואה לשנת 2012

יו"ר דירקטוריון – מדד ת"א 100 – לשנת 2013 2%. לשנת 2012 3%.

מנכ"ליות – מדד ת"א 100 – לשנת 2013 7.5%. לשנת 2012 7.9%.

נשים בדירקטוריון – מדד ת"א 100. לשנת 2013 17.2%. לשנת 2012 16.6%.

נשים בהנהלות – מדד ת"א 100 – לשנת 2013 19%. לשנת 2012 20%.

נשים בתפקידים ניהוליים במשק. לשנת 2013 31%. לשנת 2012 34%.

נשים בכוח העבודה במשק. לשנת 2013 47%. לשנת 2012 47%.