נושאי קיימות שהם בעדיפות עליונה עבורנו

נושאי קיימות שהם בעדיפות עליונה עבורנו

בעקבות בחינה ראשונית וזיהוי סוגיות הקיימות החשובות לנו ביותר במסגרת ההכנות לדוח קיימות 2013, רוב שנת 2013 הושקעה בדיאלוג, הן פנימי והן חיצוני, במטרה להמשיך וללטש את ההבנה שלנו לגבי מה שחשוב ביותר לעסקים שלנו ולמחזיקי העניין שלנו, ולפתח מערכת ממוקדת יותר של סוגיות ליבה שישמשו אותנו בבניית אסטרטגית קיימות ארוכת טווח לקבוצה בכללותה. בנוסף לאינטראקציות הרחבות שקיימנו עם העובדים ועם הלקוחות שלנו, המתוארות בפרק "יצירת מעורבות מחזיקי עניין" שבדוח זה, קיימנו דיון במתכונת שולחן עגול עם מומחים בתחומים שונים בנוגע לסוגיות הקשורות לעסקים שלנו, וכן בדיקה עם גורם גלובלי מוביל בתחום הקיימות.

 

 קידום אורח חיים בריאשקיפות מוצרית ושיווק אחראיצמצום צריכת משאבים ופסולת
ההקשרשיפור איכות החייםהחלטות צרכניות מושכלותשומרים על כדור הארץ
מיקוד• הפיכת המזון לבריא יותר
• הוספת בריאות למזון ומשקאות
• העלאת המודעות לאורח חיים בריא
• השקעה במחקר תזונתי
• סימון מוצרים ברור ומידע תזונתי לצרכנים
• שביעות רצון לקוחות ושירות לקוחות
• תקשורת שיווקית אחראית
• טכנולוגיה וחדשנות
• מצוינות תפעולית
• צמצום צריכת אנרגיה, פליטות וצריכת מים
• צמצום פסולת והגדלת המיחזור
• מעורבות עובדים באחריות סביבתית
מטרות אסטרטגיות• שיפור רווחת הצרכנים ואיכות חייהם על ידי הגדלת מכירות המוצרים בעלי טיעון לאורח חיים בריא ב-15% עד שנת 2020
• יצירת מעורבות צרכנים בפעילויות המקדמות אורח חיים בריא, במטרה להגיע ל- 10 מיליון צרכנים עד 2020.
• יצירת שותפויות אסטרטגיות ארוכות טווח לשיפור הרגלים לאורח חיים בריא.
• קיום כל הדרישות הרגולטוריות בכל השווקים
• שיפור מתמשך בנגישות וברמת השירות שלנו ללקוחות וצרכנים
• הטמעה של לפחות שלוש טכנולוגיות מוצר התומכות
• באורח חיים בריא ובר קיימא עד 2020.
• הפחתת צריכת אנרגיה, מים וחומרי אריזה ב 15% לטון מוצר עד סוף 2020
• הפחתת פליטות גזי חממה ב-15% לטון מוצר עד סוף 2020 (בהשוואה ל-2012)
• הגדלת אחוזי המחזור מסה"כ הפסולת ב- 15% עד ל- 2020.
היבטי G4• קהילות מקומיות
• מזון בריא ושווה לכל כיס
• בריאות ובטיחות לקוחות
• השפעות כלכליות עקיפות
• סימון מוצרים ושירותים
• תקשורת שיווקית
• חומרים
• אנרגיה
• מים
• פליטות
• קולחין ופסולת
• מוצרים ושירותים

 שרשרת אספקה אחראיתגיוון בכל מה שאנחנו עושיםשרשרת אספקה אחראית
ההקשרניהול סיכונים חברתיים וסביבתייםחדשנות והזדמנויותהתאמת הארגון להשגת מטרות הקיימות שלנו
מיקוד• אחריות בבחירת חומרי גלם
• מחויבות ספקים לקיימות
• גיוון מוצרים
• שוויון הזדמנויות בעבודה
• גיוון ספקים בפרקטיקות רכש
• קידום נשים בקהילה
• השקעה בעובדים
• מנהיגות ופיתוח
• בריאות, בטיחות ורווחה
• תנאים נלווים ותגמול
מטרות אסטרטגיות• הגדלת הרכש ממקורות ברי קיימא ב 15% עד סוף 2020 (2012 כשנת בסיס), עבור חומרי הגלם העיקריים של הקבוצה.• הגברת הרכש מספקים מגוונים (בבעלות נשים), כך שיהווה לפחות 10% מסה"כ הוצאות הרכש עד 2020.
• 50% נשים במשרות ניהול עד סוף 2020.
• השקת מוצרים לאוכלוסיות עם צרכי בריאות שונים (סוכרתיים, חולי צליאק, עודף משקל, מחלות לב) בעשרת המותגים המובילים, עד 2020.
• שיפור ה- wellness של עובדים ב- 3 תחומים:
• שמירה על כושר ומשקל, הפסקת עישון, ומניעה.
• שימור מחויבות עובדים (engagement) מעל לרמה של 80%.
• הפחתת שיעור הפציעות כתוצאה מתאונות עבודה ללא יותר מ- 3 פציעות לכל 100 עובדים, עד 2020.
• הפחתת ימי הפסד כתוצאה מתאונות עבודה ללא יותר מ-40 ימים לכל 100 עובדים, עד 2020.
היבטי G4• פרקטיקות רכש• גיוון ושוויון הזדמנויות
• תגמול שווה לנשים וגברים
• קהילות מקומיות
• פרקטיקות רכש
• תעסוקה
• בריאות ובטיחות תעסוקתית
• הדרכה וחינוך

שולחן עגול בהשתתפות מומחים

דיון השולחן העגול למחזיקי עניין, אותו קיימנו במקביל להכנת דוח קיימות זה, נבנה סביב סוגית הליבה וההזדמנות עבורנו מבחינת קיימות – "קידום אורח חיים בריא". בין המשתתפים נמנו 17 נציגים מרשויות ממשלתיות, כולל משרד הבריאות, בעלי מקצוע מתחומי הבריאות, ארגוני בריאות, ארגונים חברתיים וסביבתיים והמגזר העסקי, שניהלו דיאלוג עם שמונה מנהלים מקבוצת שטראוס, כולל חברים בהנהלה הבכירה. מטרת המפגש הייתה לרכוש תובנות מכל אחד מהמשתתפים בנוגע למגמות ולהתפתחויות אשר משפיעות על הדרך שבה האוכלוסייה הישראלית ניגשת לנושאים הקשורים לאורח חיים בריא, ולקבל משוב והצעות בנוגע לביצועיה של שטראוס ישראל בתחום זה.

דיון בעל חשיבות

.

הנושאים העיקריים שהועלו על ידי מחזיקי העניין במפגש שולחן עגול:

שותפויות למען אורח חיים בריא: חשוב לפתח שותפויות בין רשויות ממשלתיות, קמעונאים ויצרני מזון ומשקאות במטרה לשפר את הערכים התזונתיים של המוצרים ולהגביר את המודעות בקרב הצרכנים באשר לדרכים השונות לאימוץ אורח חיים בריא. יחד עם תזונה בריאה, יש לעודד במיוחד פעילות גופנית. במקביל, על חברות המזון לטפל בערכים הלא תזונתיים של מוצריהם, כגון עודפי מלח, סוכר ושומנים, ורגולציה חדשה בתחום זה תמשיך ותקנה סטנדרטים חדשים, בהם יידרשו כלל החברות לעמוד.

שיווק ותקשורת: על חברות המזון לנהל תקשורת שקופה ולשתף את הצרכנים בידע אודות המוצרים בשוק. במקביל, על החברות לדאוג לסימון מוצרים ברור, ליידע את הציבור באופן נאות בנוגע לרכיבי מזון וערכים תזונתיים, ולהבטיח שיווק אחראי.

מזון ותזונה לכולם: על חברות המזון לסייע בהגברת המודעות לחלופות לאורח חיים בריא בקרב קבוצות מגוונות בעלות צרכים תזונתיים מגוונים, ולפעול להגדלת הנגישות של מזון בריא עבור אלו המשתייכים למעמד סוציו-אקונומי נמוך כמו גם עבור אלו עם צרכים בריאותיים מיוחדים. על חברות המזון לעודד אימוץ הרגלים בריאים בקרב אוכלוסיות מקופחות ולשקול התאמת מוצרים לצרכים תזונתיים מיוחדים.

השפעות על הסביבה: כחברה בעלת טביעת רגל גדולה בישראל, שטראוס נדרשת לטפל בהשפעותיה הסביבתיות, במיוחד בהשפעות על החקלאות, פסולת מזון ופסולת אריזה. בכוחה של שטראוס לסייע בחינוך הציבור לתודעה סביבתית רבה יותר, כמו גם להבטיח שהשימוש שלה במשאבים הוא יעיל ומונע פסולת בכל חוליות שרשרת האספקה.

 

דיונים מהשולחן העגול

.

.

דברי ארון קריימר, מנכ"ל BSR (Business for Social Responsibility)

 

ארון קריימר"ענף המזון והמשקאות הוא מרכזי לצורך הבסיסי ביותר של החברה האנושית: מזון ותזונה. בעולם היום, יותר אנשים מאי פעם יכולים לתת מענה לצורך הבסיסי שלהם במזון. התקדמות זו מאוימת על ידי המציאות החדשה של עשיית עסקים בעולם שהוא נתון לאילוצי האקלים. עם העלייה בנגישות המזון, מתפתחים אתגרים בריאותיים חדשים. לאורך ההיסטוריה, בני האדם נאבקו על מנת להשיג כמויות מזון מספיקות: החיפוש אחר קלוריות רבות יותר. בעולמנו כיום, האתגר עבור רבים הוא שונה מאד. המאה ה-21 ניצבת מול בעיות בריאות הנגרמות על ידי עודף צריכה ותכולה תזונתית ירודה. ייצור המזון ניצב מול מחסור במים, המוחרף על ידי שינויי האקלים. חיוני שחברות מזון כגון שטראוס יבינו הקשר זה ויפתחו את האסטרטגיות שלהן בהתאם.

המבחן האולטימטיבי של קיימותה של חברת מזון ומשקאות – כמו לגבי כל חברה שהיא – מתייחס למוצרי ושירותי הליבה אותם היא משווקת. על חברות המזון להיות גם חלק משינויים מערכתיים, אשר יאפשרו מערכת מזון שהיא ברת קיימא באמת עבור אוכלוסייה גלובלית. חברות מובילות משתפות פעולה עם שותפים גלובליים בתעשייה ובשרשרת הערך בכדי להניע התקדמות משמעותית, כמו גם להעמקת הקשרים בשווקים מקומיים.

סוגיה אשר חוצה את כל היבטי שרשרת הערך של המזון היא פסולת מזון. על ידי טיפול בפסולת המזון, במיוחד בכלכלה גלובלית איטית ובמציאות של חוסר חמור במשאבים, בכוחה של תעשיית המזון לעשות הבדל משמעותי וליצור מצב בו כולם מרוויחים – הצרכנים, חברות המזון והסביבה. אין זו בעיה אותה שטראוס אמורה לפתור לבדה, אך היא בהחלט ראויה לבחינה.

על שטראוס להתמקד בסוגיות ממשיות, המונעות על ידי מוצרי ליבה, כמו שיפור המבחר לצרכן, חינוך הצרכן בנוגע להשלכותיהם של הרגלי צריכה על הבריאות, בעזרת סימון מוצרים ואמצעים אחרים, וניהול שרשרת אספקה ברת קיימא. זכויות האדם אף הן נושא אשר זוכה לנראות ולחשיבות גוברות, ובהקשר זה קיימת עבור שטראוס ההזדמנות לבחון בפרט את השפעותיה על נשים. במגזרי המזון והחקלאות, למשל, נעשה מאמץ גדול לסייע לנשים חקלאיות לתפוס דריסת רגל בשרשראות אספקה גלובליות – דבר שבכוחו להעניק ערך חברתי רב.

מאפיין נוסף של חברה מובילה הוא עד כמה היא מיטיבה להגדיר ולמדוד את יעדי הקיימות ארוכי הטווח שלה. נושאים מסוימים, כמו שימוש במים ואנרגיה, קלים יחסית למדידה. אך תחומים אחרים, שהם קריטיים לשגשוג מכליל כגון מדידת הדרך שבה אתם משפרים את חייהם של אנשים, הם מורכבים ואיכותניים יותר. כל זה קשור למה שהוא אולי האתגר האולטימטיבי הניצב בפני דוחות קיימות – איך למסור מידע קריטי במתכונת קצרה יותר וממוקדת יותר. אני מאמין שהגישה אותה שטראוס מאמצת, גישה שהיא אסטרטגית יותר, עשויה לעזור לכם לפרסם השנה דוח שהוא מרתק ומשכנע יותר".