חזרה

קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2011

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
17/08/11

קבוצת שטראוס ממשיכה בהשקעות להרחבת הפעילות הגלובלית 
מכירות הקבוצה במחצית הסתכמו ב- 3.6 מיליארד שקל, צמיחה של 10.3%.
הרווח התפעולי והנקי נשחקו בהמשך לעליה במחירי חומרי הגלם בעולם

 

 

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס, אמרה היום (17 באוגוסט 2011)  " קבוצת שטראוס מתמודדת עם

אתגרים מורכבים בישראל ובכל המדינות בהן היא פועלת עקב התנודתיות בשווקים הגלובלים המתבטאת בין

היתר בעליות חדות במחירי התשומות לתעשייה ובמחירי חומרי הגלם בעולם כולו. שטראוס מבצעת מהלכים

משמעותיים על מנת לספוג חלק ניכר מהעליות האמורות.

בימים אלו מתקיימת מחאה ציבורית במדינת ישראל סביב נושא יוקר המחייה. אנו קשובים למחאה זו ומבינים

שיש לנו מחויבות ואחריות להתאים את אופן הפעולה שלנו ליכולות של הצרכנים. התאמות אלו מחייבות הערכות

כוללת ואנו נכונים לתרום את חלקנו יחד עם הממשלה, הקמעונאיים, היצרנים והחקלאים במטרה למצוא פתרון

לטובת הצרכן. לצד זאת ממשיכה שטראוס להשקיע בפיתוח חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות בתחומי

הפעילות שלנו"

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום; "קבוצת שטראוס מדווחת על צמיחה של 27.7% במכירות

ברבעון השני, הצמיחה ניכרת בכל פעילויות הקבוצה ובכל הגאוגרפיות בהן היא פועלת. בישראל שוק הבית של

הקבוצה ממשיכה שטראוס לצמוח כמותית וכספית יחד עם המשך השקעה בפיתוח וחדשנות.

לצד הצמיחה במכירות הקבוצה, הרווח התפעולי והנקי של הקבוצה נשחק כתוצאה מעליות חדות במחירי חומרי

הגלם והאנרגיה. בימים אלה החברה נערכת לביצוע מהלכים שיאפשרו לשטראוס להתמודד עם השינויים שעובר

שוק המזון תוך רגישות והקשבה למחאת הצרכנים סביב סוגיית מחירי המזון".

"ברבעון זה החלה שטראוס במכירת מוצרי שטראוס מים לסין בהמשך להקמת השותפות עם האייר, השלמנו

מהלכי אינטגרציה של רכישות שביצענו בסברה בצפון אמריקה ובשטראוס קפה, הודענו על רכישת מותגי הקפה

פינו גראו בברזיל ואמבסדור ברוסיה. כמו כן הודענו על הרחבת השותפות עם פפסיקו והקמת חברה גלובלית

למזון טרי."

נתונים עיקרים לרבעון השני[1]

 

  • המכירות הסתכמו בכ- 1.84 מיליארד ש"ח (1.58 מיליארד אשתקד), גידול של 16.6%, המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 16.4%.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 651 מיליון ש"ח, (שיעור של 35.3% מהמכירות), לעומת 626 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 39.6% מהמכירות), גידול של כ- 4.0%.
  • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 125 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.8% מהמכירות) בהשוואה לכ- 137 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.7% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 8.8%.
  • הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ-39 מיליון ש"ח לעומת 63 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של 36.4%.

 

נתונים עיקרים למחצית הראשונה[2]

 

  • המכירות הסתכמו בכ- 3.61 מיליארד ש"ח (3.27 מיליארד אשתקד), גידול של 10.3%, המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 9.0%.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1.33 מיליארד ש"ח, (שיעור של 36.7% מהמכירות), לעומת 1.30 מיליארד ש"ח אשתקד (שיעור של 39.6% מהמכירות), גידול של כ- 2.3%.
  • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 279 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.7% מהמכירות) בהשוואה לכ- 318 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.7% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 12.3%.
  • הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ-109 מיליון ש"ח לעומת 155 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של 29.8%.

 

נתונים עיקרים לרבעון השני והמחצית הראשונה פרופורמה (במיליוני ש"ח):

 

 

מחצית ראשונה

רבעון שני

 

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

מכירות

3,614

3,276

10.3

1,841

1,580

16.6

רווח גולמי 

1,329

1,299

2.3

649

615

5.4

רווח תפעולי (1)

279

318

(12.3)

125

137

(8.8)

רווח לתקופה

150

205

(26.7)

58

88

(34.7)

רווח נקי (2)

109

155

(29.8)

39

63

(36.4)

(1) לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

(2) מיוחס לבעלי המניות של החברה

פעילות הקבוצה בישראל

קבוצת שטראוס היא החברה השנייה בגודלה בשוק המזון בישראל ונכון למחצית הראשונה של שנת 2011 החזיקה על פי סטורנקסט בכ- 11.4% מסך שוק המזון והמשקאות בשוק הקמעונאי במדינה (בממוצע רבעוני במונחי ערך כספי). השוק בישראל הוא שוק הבית של הקבוצה ובו פועלת החברה בתחומים שונים. מכירות כלל הפעילות של קבוצת שטראוס בישראל כוללות את חטיבות בריאות ואיכות חיים ותענוג והנאה, פעילות הקפה בישראל, פעילות מקס ברנר בישראל ופעילות שטראוס מים ישראל (תמי 4).

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 1,963 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 1,817 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של 8.0%. ברבעון השני הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 947 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 848 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של 11.7%.

הגידול במחצית הראשונה וברבעון ניכר בכל החטיבות העסקיות, בריאות ואיכות חיים, תענוג והנאה, שטראוס מים ישראל, וקפה ישראל.

תחום הקפה

במחצית הראשונה של שנת 2011 הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 1,755 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 1,597 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 9.9%, ובנטרול השפעת שערי המטבע הסתכמה הצמיחה בכ- 9.4%. הצמיחה האורגנית (בנטרול רכישת עסקים והשפעת הפרשי שער) הסתכמה בשנת 2011 בכ-8.2%.

מכירות הקפה הושפעו לחיוב מהצמיחה החזקה בפעילות ברוסיה, בברזיל ובישראל ומנגד הושפעו לרעה מהחולשה בחלק משווקי מזרח אירופה, מהשינויים בשערי החליפין של מטבעות הפעילות השונים, מהעליה החדה במחיר חומרי הגלם בשילוב עם קושי להעלות מחירים בתנאים המקרו כלכליים הנוכחים בחלק מהמדינות ומהתגברות התחרות.

ברבעון השני הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 924 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 770 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה חזקה של כ- 20.1%, בנטרול השפעת שערי המטבע הסתכמה הצמיחה בכ- 18.7%. הצמיחה האורגנית (בנטרול רכישת עסקים והשפעת הפרשי שער) הסתכמה לכ- 17.0%. ברבעון השני ניכרת צמיחה חזקה במרבית האיזורים ובמיוחד ברוסיה, ברזיל וישראל.  חברת הקפה ממשיכה להשקיע במהלכי התרחבות ולאחר תקופת הדוח הודיעה על רכישות ברוסיה ובברזיל.

הרווח הגולמי בתחום הקפה הסתכם במחצית הראשונה בכ- 547 מיליוני ש"ח (שיעור של 31.2%) בהשוואה לכ- 553 מיליוני ש"ח (שיעור של 34.6%) אשתקד, קיטון של כ- 0.9%. ברבעון השני הסתכם הרווח הגולמי בכ- 269 מיליוני ש"ח (שיעור של 29.1%) בהשוואה לכ- 255 מיליוני ש"ח (שיעור של 33.1%) אשתקד, גידול של כ- 5.8%.

הקיטון ברווח הגולמי במחצית הראשונה נבע מהעליה החדה במחיר חומרי הגלם והקושי להעביר את מלוא העליה במחיר חומרי הגלם לצרכנים.

 

הרווח התפעולי של תחום הקפה במחצית הראשונה של השנה הסתכם   בכ- 119 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.8% מהמכירות) בהשוואה לכ- 141 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.8% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 15.5%.

ברבעון השני הסתכם הרווח התפעולי של תחום הקפה הסתכם ברבעון השני בכ- 52 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 5.6% מהמכירות) בהשוואה לכ- 63 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.2% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 17.3%.

הקיטון ברווח התפעולי בתקופה הושפע בעיקר מהקיטון ברווח הגולמי.

 

 

תחום ישראל

החברה בישראל מסכמת מחצית ראשונה של צמיחה במכירות לצד גידול ברווח התפעולי. מכירות תחום ישראל הסתכמו במחצית הראשונה בכ- 1,411 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,324 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-  6.5%. הצמיחה באה לידי ביטוי במכירות בשתי היחידות, בריאות ואיכות חיים ותענוג והנאה וכן ניכרת במרבית הקטגוריות. הצמיחה הושפעה בעיקר מהגידול הכמותי בסך 4.9%.

ברבעון השני הסתכמו מכירות תחום ישראל בכ- 683 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 627 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-  8.9%. הצמיחה הושפעה בעיקר מהגידול הכמותי בסך 5.5%.

החברה הצליחה לחזק את מעמדה התחרותי בישראל ברבעון, בעיקר בגלל המשך ההשקעה במותגים, חדשנות, ומהלכים שיווקים.

הרווח הגולמי בתחום ישראל הסתכם במחצית הראשונה בכ- 568 מיליון ש"ח (40.3% מהמכירות), בהשוואה לכ- 560 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (42.3% מהמכירות), גידול של כ- 1.4%.

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ- 266 מיליון ש"ח (38.9% מהמכירות), בהשוואה לכ- 269 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (42.9% מהמכירות), קיטון של כ- 0.8%.

הרווח הגולמי הושפע לחיוב מהצמיחה במכירות ומנגד הושפע לשלילה מעליית מחירי מרבית חומרי הגלם והאנרגיה.

הרווח התפעולי הניהולי בתחום ישראל במחצית הראשונה הסתכם בכ- 158 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 156 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 1.4%, תוך שחיקה קלה בשיעור הרווחיות התפעולית מ- 11.8% אשתקד ל- 11.2% השנה.

ברבעון השני הסתכם הרווח בכ- 68 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 67 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 1.7%, תוך שחיקה בשיעור הרווחיות התפעולית ברבעון מ- 10.7% אשתקד ל- 10.0% ברבעון השני השנה.

 

תחום פעילות מטבלים וממרחים בינלאומי (המבוצע כיום על ידי "סברה" )

סברה ממשיכה בממומנטום הצמיחה יחד עם המשך גידול בנתחי השוק, שמירה על מעמד מוביל בקטגוריית הממרחים המצוננים (Refrigerated Flavored Spreads), והמשך החדירה לקטגוריות הסלסה, מטבלים מבוססי חלב ואבוקדו, נתח השוק של סברה הגיע הרבעון לכ- 53%.

במהלך הרבעון דיווחה החברה כי קבוצת שטראוס וחברת פפסיקו הודיעו על סיכום עקרונות להקמת חברה גלובלית משותפת, במסגרתה ייוצרו וישווקו סלטים, ממרחים ומטבלים טריים בשווקים בינלאומיים מרכזיים, כשלכל שותפה יהיה 50% בבעלות החברה החדשה (טרם נחתם המסמך הסופי).

מכירות סברה (100%)  במחצית הראשונה הסתכמו בכ- 373 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 269 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 38.4%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה בכ- 48.4%, הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה ב- 24.1%.

ברבעון השני הסתכמו המכירות בכ- 201 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 142 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 41.0%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה בכ- 55.1%, הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה ב- 32.0%.

 

הרווח התפעולי (100%)  במחצית הראשונה הסתכם בכ- 30 מיליון ש"ח (שיעור של 7.9%) בהשוואה לכ- 33 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 12.1%), קיטון של 9.6%, הקיטון ברווח התפעולי במחצית נובע מההפעלה במקביל של שני המפעלים.

ברבעון השני הסתכם הרווח בכ- 20 מיליון ש"ח (שיעור של 10.1%) בהשוואה לכ- 12 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 8.8%), גידול של 62.6%.

פעילות שטראוס מים

שטראוס מים עוסקת בפיתוח, יצור ושיווק של מערכות לטיהור, סינון חימום וקירור של מי שתיה לשוק הביתי ולצריכה מחוץ לבית תוך מחויבות ארוכת טווח ללקוחותיה. שטראוס מים פיתחה את טכנולוגיית ה- maze המהווה פריצת דרך בתחום הטיהור והטיפול במים. שטראוס מים פועלת כיום בישראל (באמצעות המותג תמי 4) ובבריטניה (באמצעות המותג T6). במהלך הרבעון השיקה החברה את פעילות המים בסין (באמצעות המותג Haier Strauss Water) בהמשך להקמת המיזם המשותף בסין בתחום פתרונות המים הביתיים בין שטראוס מים ובין קבוצת HAIER, ענק האלקטרוניקה הביתית הסיני. בשלב הראשון המוצרים הושקו בשלוש הערים- בייג׳ין, שנחאי וצ׳ינג-דאוו; בשלב השני ישווקו המוצרים גם בשנזן,  וגוואן-ג'ו.

מכירות שטראוס מים ממשיכות לצמוח ובמחצית הראשונה של השנה הסתכמו המכירות בכ- 199 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 171 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 16.2%. ברבעון השני הסתכמו המכירות בכ- 100 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 88 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 13.2%.

שטראוס מים מתכננת התרחבות לאזורים גיאוגרפיים נוספים בעתיד תוך המשך פיתוח טכנולוגיות חדשניות לטיהור וטיפול במים ומחויבות ארוכת טווח ללקוחותיה, דאגה לבני אדם, למים ולסביבה.

 

פעילות מקס ברנר

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 63 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 49 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 28.6%. בנטרול השפעת שחיקת הדולר ביחס לשקל, גדלו המכירות במחצית בכ- 32.9%.  ברבעון השני של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 33 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 23 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 43.5%. בנטרול השפעת שחיקת הדולר ביחס לשקל, גדלו המכירות ברבעון בכ- 50.5%.

נכון למועד הדוח פועלים בעולם 37 סניפים של רשת מקס ברנר: 6 בישראל, 4 בארה"ב, 2 בפיליפינים, 1 בסינגפור ו- 24 באוסטרליה. פרט ל- 8 סניפים אשר נמצאים בבעלות החברה, כל יתר הסניפים פועלים במסגרת זכיינות.

התוצאות הכספיות:

מכירות

מכירות הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2011 הסתכמו בכ- 3,614 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 3,276 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 10.3%, הצמיחה בנטרול השפעת המטבע הסתכמה בכ – 10.5%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במחצית הסתכמה ב- 9.0%. הצמיחה ניכרת בכל פעילויות החברה ובעיקר בפעילות החברה בישראל שצמחה במחצית בכ- 7.4%, בפעילות הקפה שצמחה בכ-.9.9%, בסברה בצפון אמריקה שצמחה ב- 38.4% ובפעילות המים שצמחה במחצית ב- 16.2%.

מכירות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ- 1,841 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 1,580 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 16.6%, הצמיחה בנטרול השפעת המטבע הסתכמה בכ – 16.4%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין ברבעון השני הסתכמה ב- 14.8%. הצמיחה ברבעון ניכרת בכל הפעילויות, פעילות הקפה הגלובלית אשר צמחה בכ- 9.5%, הפעילות בישראל אשר צמחה בכ- 11.6%, בפעילות סברה בצפון אמריקה שצמחה בכ- 40.8% ובפעילות המים שצמחה ברבעון בכ- 13.2%

 

רווח גולמי

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הגולמי החשבונאי בכ- 1,315 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,309 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו ירד מ- 39.9% אשתקד לכ- 36.4% השנה. הרווח הגולמי הניהולי במחצית גדל בכ-2.3% והסתכם בכ- 1,329 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,299 מיליון ש"ח אשתקד, ושיעורו ירד מ – 39.6% ל- 36.8%.

ברבעון השני גדל הרווח הגולמי החשבונאי בכ- 4.0% והסתכם בכ- 651 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 626 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו ירד מ- 39.6% אשתקד לכ- 35.3% השנה. הרווח הגולמי הניהולי ברבעון הסתכם בכ- 649 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 615 מיליון ש"ח אשתקד,  גידול של כ-5.4%. שיעור הרווח הגולמי ירד מ – 38.9% ל- 35.2%.

הרווח הגולמי במחצית ובררבעון הושפע לחיוב מהצמיחה במכירות בכל פעילויות החברה ומנגד הושפע לרעה מהקיטון ברווח הגולמי בפעילות הקפה כתוצאה מהמשך העליה החדה במחירי חומרי הגלם ומהשפעת שערי החליפין.

 

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בכ- 248 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.9%) בהשוואה לכ- 322 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.8%) אשתקד, קיטון של כ- 22.8%.

הרווח התפעולי הניהולי במחצית הראשונה הסתכם בכ- 279 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.7% מהמכירות) בהשוואה לכ- 318 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.7% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 12.3%.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה הושפע לרעה מהגידול בהוצאות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה, מההפעלה במקביל של שני מפעלים בארה"ב וכן מהקיטון ברווח בפעילות הקפה בהמשך לקיטון ברווח הגולמי בפעילות זו כתוצאה מהעליה במחירי חומרי הגלם.

ברבעון השני הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בכ- 115 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.3%) בהשוואה לכ- 145 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.2%) אשתקד, קיטון של כ- 20.2%.

הרווח התפעולי הניהולי ברבעון השני הסתכם בכ- 125 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.8% מהמכירות) בהשוואה לכ- 137 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.7% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 8.8%.

הרווח התפעולי הרבעוני הושפע לרעה מהגידול בהוצאות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה, וכן מהקיטון ברווח בפעילות הקפה בהמשך לקיטון ברווח הגולמי בפעילות זו.

רווח לתקופה

במחצית הראשונה הסתכם הרווח לתקופה בכ- 117 מיליון ש"ח לעומת כ- 184 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הניהולי לתקופה ברבעון השני הסתכם בכ- 151 מיליון ש"ח לעומת כ- 205 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 26.8%.

ברבעון השני הסתכם הרווח לתקופה בכ- 43 מיליון ש"ח לעומת כ- 75 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הניהולי לתקופה ברבעון השני הסתכם בכ- 58 מיליון ש"ח לעומת כ- 88 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 34.7%.

 

רווח לתקופה לבעלי המניות של החברה

במחצית הראשונה הסתכם הרווח החשבונאי לבעלי המניות של החברה בכ- 81 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 136 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 40.6%. הקיטון ברווח נבע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי ומהגידול בהוצאות המימון בהשוואה לאשתקד.

הרווח הניהולי לבעלי המניות של החברה הסתכם במחצית הראשונה בכ- 109 מיליון ש"ח (שיעור של 3.0% מהמכירות) בהשוואה לכ- 155 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 4.7% מהמכירות), קיטון של כ- 29%. הקיטון ברווח נבע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי ומהגידול בהוצאות המימון בהשוואה לאשתקד.

ברבעון השני הסתכם הרווח החשבונאי לבעלי המניות של החברה בכ- 26 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 52 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 50.4%. הקיטון ברווח ברבעון נבע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי ומהגידול בהוצאות המימון בהשוואה לאשתקד.

הרווח הניהולי לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון השני בכ- 39 מיליון ש"ח (שיעור של 2.1% מהמכירות) בהשוואה לכ- 63 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 3.9% מהמכירות), קיטון של כ- 36%. הקיטון ברווח ברבעון השני נבע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי ומהגידול בהוצאות המימון בהשוואה לאשתקד.

 

רווח חשבונאי לתקופה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

במחצית הראשונה הסתכם חלק בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי חברות מאוחדות בכ- 36 מיליון ש"ח לעומת כ- 48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 25.2%.

ברבעון השני הסתכם חלק בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי חברות מאוחדות בכ- 17 מיליון ש"ח לעומת כ- 23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 24.4%.

טבלה 1-

 

להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים לרבעון ולמחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2011 ו- 2010 (במיליוני ש"ח):

 

מחצית ראשונה

רבעון שני

 

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

מכירות

         3,614

         3,276

10.3%

         1,841

         1,580

16.6%

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

         2,285

         1,977

15.6%

         1,192

         965

23.7%

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

14

(10)

         (2)

(11)

עלות המכירות

         2,299

         1,967

16.9%

         1,190

         954

24.8%

רווח גולמי

1,315

1,309

0.5%

            651

            626

4.0%

הוצאות מכירה ושיווק

846

786

7.5%

            421

            385

9.1%

הוצאות הנהלה וכלליות

221

201

10.0%

115

            96

20.1%

רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

248

322

-22.8%

            115

            145

-20.2%

הוצאות אחרות, נטו

               (6)

               (27)

-75.9%

               (4)

              (20)

-74.8%

רווח תפעולי

            242

            295

-18.0%

111

            125

-11.8%

הוצאות מימון, נטו

             (68)

               (29)

135.1%

             (42)

              (21)

100.2%

רווח לפני מיסים על הכנסה

            174

            266

-34.6%

69

            104

-33.6%

מסים על הכנסה

             (57)

             (82)

-30.2%

             (26)

            (29)

-11.1%

שעור מס אפקטיבי

32.9%

30.8%

37.5%

28.0%

רווח לתקופה

              117

            184

-36.5%

              43

            75

-42.4%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

81

              136

-40.6%

              26

              52

-50.4%

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

36

              48

-25.2%

              17

              23

-24.4%

 

  *             הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

טבלה 2 –

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לרבעון ולמחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2011 ו- 2010 (במיליוני ש"ח):

 

מחצית ראשונה

רבעון שני

 

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

מכירות

                 3,614

                     3,276

10.3%

                 1,841

                     1,580

16.6%

עלות המכירות

                 2,285

                     1,977

15.6%

                 1,192

                     965

23.7%

רווח גולמי

                    1,329

                        1,299

2.3%

                    649

                        615

5.4%

הוצאות מכירה ושיווק

 846

 786

 7.5%

421

 385

 9.1%

הוצאות הנהלה וכלליות

                    204

                       195

4.8%

                    103

                       93

11.0%

רווח תפעולי ניהולי

                    279

                        318

-12.3%

                    125

                        137

-8.8%

הוצאות מימון, נטו

                    (68)

                        (29)

135.1%

                    (42)

                        (21)

100.2%

רווח לפני מיסים על הכנסה

                     211

289

-26.9%

                     83

116

-28.0%

מסים על הכנסה

                    (60)

                        (84)

-27.5%

                    (25)

                        (28)

-6.0%

רווח לתקופה-  ניהולי

                     151

205

-26.7%

                     58

88

-34.7%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

                      109

                        155

-29.8%

                  39

                        63

-36.4%

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

                      42

                         50

-17.1%

                     19

                         25

-28.4%

 

 

טבלה 3 –

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לרבעון ולמחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2011 ו- 2010 (במיליוני ש"ח):

מחצית ראשונה

לרבעון השני

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

תחום ישראל

 

 

מכירות נטו

 1,411

 1,324

6.5%

 683

 627

8.9%

רווח תפעולי

 158

 156

1.4%

 68

 67

1.7%

תחום קפה

מכירות נטו

 1,755

 1,597

9.9%

 924

 770

20.1%

רווח תפעולי

 119

 141

-15.5%

 52

 63

-17.3%

תחום מטבלים וממרחים בינלאומי

מכירות נטו

 186

 135

38.4%

 100

 71

40.8%

רווח תפעולי 

13

 12

0.8%

11

 5

114.9%

אחר

מכירות נטו

262

220

19.1%

134

112

19.6%

רווח (הפסד) תפעולי

(11)

9

221.6%-

(6)

2

365.0%

סה"כ

מכירות נטו

3,614

3,276

10.3%

1,841

1,580

16.5%

רווח תפעולי

279

318

12.3%-

125

137

9.6%-

 

 


1,2  נתוני הפרופורמה ברבעון ובמחצית הם בנטרול תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות.

1,2  נתוני הפרופורמה ברבעון ובמחצית הם בנטרול תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות.

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס