חזרה

דוחות כספיים | רבעון שני 2016

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
18/08/16

שטראוס מסכמת רבעון עם תוצאות חזקות ושיפור משמעותי בכל הפרמטרים

הקבוצה השיגה צמיחה של 11% ברבעון (לאחר השפעות שערי חליפין 5.2%) הרווח התפעולי הניהולי של הקבוצה עלה ברבעון ב- 63.3% ל- 183 מיליון ש"ח

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((18.08.2016): "התוצאות החיוביות של הקבוצה, על כלל מגזרי הפעילות שלה ובכלל מדינות הפעילות המרכזיות שלה, מבטאות את יישום האסטרטגיה הגלובלית שלנו לצד התמודדות אפקטיבית עם אתגרי השנה החולפת. השיפור הושג תודות לעבודה מאומצת של מנהלים ועובדים בכלל השווקים הרלבנטיים. הגיוון בעסקי הקבוצה, לצד התייעלות וחדשנות לאורך כל שרשרת הערך, מייצרת תשתית המאפשרת לקבוצה להמשיך ולהגדיל נתחי שוק ולהתמודד בהצלחה בשווקי הפעילות שלה בהווה  וכן אל מול העתיד לבוא. בבסיס הבית, ישראל, הורדנו מחירים, שיפרנו את תנאי העובדים במסגרת התוכנית החברתית של שטראוס והגדלנו נתחי שוק, באופן שאפשר לחברה לצמוח בניגוד למגמה בשוק. אנו מאמינים שביצועי הקבוצה ברבעון ובחציון הם ביטוי לחוסנה ולעמידותה של קבוצת שטראוס".

הדגשים העיקריים לרבעון השני של 2016 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 11.0% (לאחר השפעת שערי חליפין 5.2%)(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 1.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, למרות הפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 87 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 733 מיליון ש"ח, גידול של כ- 6.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 37.9% מהמכירות, עליה של 50 נקודות בסיס).
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 183 מיליון ש"ח גידול של כ- 63.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 9.4% מהמכירות, עליה של כ- 330 נקודות בסיס).
 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 78 מיליון ש"ח, עליה של כ- 149.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 296 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 180 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 • שטראוס ישראל צמחה ברבעון השני השנה בכ- 5.2% למרות ירידה בשוק המזון והמשקאות על פי דוחות סטורנקסט וזאת תוך עליה בנתחי שוק.

 

 • הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 

הדגשים העיקריים למחצית הראשונה של 2016 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.8% (לאחר השפעת שערי חליפין 1.2%)(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 3.81 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 3.77 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 222 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1,459 מיליון ש"ח גידול של כ- 2.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בד בבד גדל שיעור הרווח הגולמי ל- 38.3% בהשוואה ל- 37.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 396 מיליון ש"ח, גידול של כ- 27.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 10.4% מהמכירות, עליה של כ- 220 נקודות בסיס).
 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 185 מיליון ש"ח, עליה של כ- 39.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים של כ- 270 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים של כ- 30 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 • שטראוס ישראל צמחה במחצית השנה בכ- 4% למרות ירידה בשוק המזון והמשקאות של כ- 0.7% על פי דוחות סטורנקסט וזאת תוך עליה בנתחי שוק.
 • הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

1

 

עבור לטבלה נגישה

  (1)  הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום   תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

    (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

2

עבור לטבלה נגישה

(1)   הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב- (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

3

עבור לטבלה נגישה

(1)   הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

    (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 4

עבור לטבלה נגישה

(1)   הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום   תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב- (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

נספח

5

עבור לטבלה נגישה

 6

עבור לטבלה נגישה

שיחת ועידה

 

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום חמישי, 18 באוגוסט, 2016  בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה ולרבעון השני של שנת 2016.

מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180609.

הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2016 והמצגת שתלווה את השיחה יתפרסמו טרם קיום שיחת הועידה באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

 

לפרטים נוספים:

יניב ראובן

חשב קבוצת שטראוס

052-8188502

03-6752422

Yaniv.Reuven-Finance@Strauss-Group.com

 

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

 

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס