חזרה

דוחות כספיים | רבעון ראשון 2016

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
23/05/16

שטראוס מסכמת רבעון ראשון חזק של 2016 עם עליה של 7.7% ברווח התפעולי וגידול של 5.1% ברווח הנקי. השפעות המטבע הביאו לירידה של 2.6% במכירות הקבוצה בש"ח; בנטרול השפעות מטבע צמחו מכירות הקבוצה ב- 4.7%.

שטראוס ישראל מסכמת רבעון של צמיחה חיובית בניגוד למגמה בשוק. סברה וחברת המים ממשיכות להציג שיפור ברווח התפעולי.

 

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((23.05.2016: "הרבעון הראשון של השנה מציג מגמות חיוביות ותוצאות טובות המניבות גידול ברווח לבעלי המניות שלנו. מהלכי חדשנות והתייעלות אפשרו לשטראוס ישראל להציג צמיחה חיובית בניגוד למגמה בשוק, חברת המים וסברה תרמו אף הן להמשך שיפור ברווח התפעולי של הקבוצה. חברת הקפה ממשיכה להציג צמיחה בברזיל ובמדינות ברית המועצות לשעבר במונחי מטבע מקומי, אולם השפעת המטבע והתרגום לש"ח עדיין ניכרת. אנו מאמינים שהמהלכים בהם אנו נוקטים במדינות הפעילות המרכזיות שלנו, ובכלל זאת בברזיל, ארה"ב, רוסיה, סין וישראל, ימשיכו לתרום את תרומתם לשורת הרווח אל מול התמודדויות בסביבה כלכלית מאתגרת"

 

הדגשים העיקריים לרבעון הראשון של  2016 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.7%(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 1.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 134 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 726 מיליון ש"ח קיטון של כ- 0.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בד בבד גדל שיעור הרווח הגולמי ל- 38.6% בהשוואה ל- 37.8% בתקופה המקבילה אשתקד.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 213 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 11.3% מהמכירות), גידול של כ- 7.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 1.1%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 1.00 ש"ח, עליה של כ- 4.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים שלילי כ- 26 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי של כ- 150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
  • שטראוס ישראל צמחה ברבעון הראשון בכ- 3% למרות ירידה בשוק המזון והמשקאות של כ- 3% על פי דוחות סטורנקסט וזאת תוך עליה בנתחי שוק.
  •  

    • (1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 

דוחות כספיים רבעון ראשון 2016

                                                                                                            עבור לטבלה נגישה

(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

דוחות כספיים רבעון ראשון 2016

                                                                                                                                                                                                                                עבור לטבלה נגישה

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב- (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

נספח

דוחות כספיים רבעון ראשון 2016

                                                                                                       עבור לטבלה נגישה

אינפוגרפיקה- תוצאות כספיות:

 

אינפוגרפיקת תוצאות כספיות

 

לפרטים נוספים:

יניב ראובן

חשב

קבוצת שטראוס

054-5772195

03-6752422

Yaniv.Reuven-Finance@Strauss-Group.com

 

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס