חזרה

קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון השני

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
22/08/12

ומציגה צמיחה של 5.2% במכירות, שיפור בתוצאות הקפה הבינלאומי ותוצאות חזקות בסברה. הרווח התפעולי הניהולי של הקבוצה הסתכם בכ- 125 מיליון ש"ח ונותר ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס, אמרה היום (22 באוגוסט 2012): "קבוצת שטראוס ממשיכה במימוש תכניות העבודה, תוך ביצוע התאמות לאתגרים הכלכליים בשווקי הפעילות השונים. הקבוצה קוצרת את פירות ההשקעה בסברה לצד המשך השקעה בחדשנות בכל תחומי הפעילות, בטכנולוגיות מתקדמות ובמנועי צמיחה עתידיים."

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום: "קבוצת שטראוס ממשיכה בצמיחה, מדווחת על עליה במכירות של 5.2% ברבעון השני וחוצה את רף הארבעה מיליארד ש"ח מכירות בחציון הראשון. הרווח התפעולי נשמר למרות עליות נוספות בתשומות ליצור, החלשות המטבעות ביחס לדולר ואתגרים בישראל בעיקר הודות לשיפור הרווח בפעילויות שמחוץ לישראל, ניהול קפדני של הוצאות ותהליכי התייעלות בהוצאות הנהלה וכלליות .

"ברבעון זה השיקה שטראוס עם חברת הבת של פפסיקו את  החברה הגלובלית המשותפת למטבלים וממרחים (אובלה) והושק קו המוצרים הראשון של החברה במקסיקו , שטראוס מים השיקה באנגליה את השותפות עם קבוצת וירג'ין, ולפני מספר ימים הושלמה ההשקעה של קרנות מקבוצת וירג'ין בחברת וירג'ין שטראוס מים"

תונים עיקריים לרבעון השני[1] וליום 30 ביוני 2012

 •   המכירות הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח (1.8 מיליארד אשתקד), גידול של 5.2%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 6.5%.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 665 מיליון ש"ח, (שיעור של 34.3% מהמכירות), לעומת 649 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 35.2% מהמכירות), גידול של כ- 2.5%.

הרווח התפעולי הסתכם בכ- 125 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.4% מהמכירות), לעומת 125 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 6.8% מהמכירות), גידול של 0.5%.

 •      הרווח התפעולי הניהולי ברבעון השני הושפע לחיוב מהגידול ברווח התפעולי הניהולי במגזר קפה בינלאומי (תרומה חיובית של כ- 9 מיליון     ש"ח), ומצמיחה ברווח התפעולי של סברה (תרומה חיובית של כ- 9 מיליון ש"ח). מנגד, העלייה קוזזה כתוצאה מהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות המטבלים והממרחים הבינלאומית (אובלה) מחוץ לצפון אמריקה (תרומה שלילית של כ- 5 מיליון ש"ח), מגידול בהפסד התפעולי של מגזר האחר, שנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה (תרומה שלילית של כ- 4 מיליון ש"ח), מקיטון בתוצאות מגזר בריאות ואיכות חיים (תרומה שלילית של כ- 3 מיליון ש"ח), מקיטון במגזר תענוג והנאה (תרומה שלילית של כ- 2 מיליון ש"ח), ומירידה ברווח התפעולי במגזר קפה ישראל (תרומה שלילית של כ- 3 מיליון ש"ח).
 •  הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ-35 מיליון ש"ח לעומת 39 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של 10.0%.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסך של כ- 256 מיליון ש"ח, לעומת תזרים שלילי של כ- 24 מיליון ש"ח אשתקד.
 •   החוב נטו ביום 30 ביוני 2012  הסתכם ב- 1,671 מיליון ש"ח (לעומת 1,463 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2011 ו – 1,746 ביום 31 במרס 2012).נתונים עיקריים למחצית הראשונה1

   המכירות הסתכמו בכ- 4.0 מיליארד ש"ח (3.6 מיליארד אשתקד), גידול של 10.7%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 11.0%.

   

  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1.4 מיליארד ש"ח, (שיעור של 35.3% מהמכירות), לעומת 1.3 מיליארד ש"ח אשתקד (שיעור של 36.4% מהמכירות), גידול של כ- 5.1%.
  • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 293 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.3% מהמכירות) בהשוואה לכ- 279 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.7% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ- 5.2%.
  • הגידול ברווח התפעולי הניהולי נובע בעיקר משיפור ברווח התפעולי של שטראוס קפה (תרומה חיובית של כ- 16 מיליון ש"ח), גידול ברווח התפעולי הניהולי בסברה (תרומה חיובית של כ- 11 מיליון ש"ח), וצמיחה בפעילות מגזר תענוג והנאה (תרומה חיובית של כ- 5 מיליון ש"ח). מנגד, עלייה זו קוזזה ע"י הוצאות הקשורות לבניית פעילות המטבלים והממרחים הבינלאומית (אובלה) מחוץ לצפון אמריקה (תרומה שלילית של כ- 9 מיליון ש"ח), קיטון בתוצאות בריאות ואיכות חיים (תרומה שלילית של כ- 8 מיליון ש"ח), ומגידול בהפסד התפעולי של מגזר האחר, שנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה (תרומה שלילית של כ- 3 מיליון ש"ח).
  • הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ- 100 מיליון ש"ח לעומת 109 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של 8.2%.

·               תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסך של כ- 241 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי בסך של כ- 76 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


נתונים עיקריים למחצית הראשונה ולרבעון השני (ניהוליים, במיליוני ש"ח)1:

 

 •  

  מחצית ראשונה

  רבעון שני

   

  2012

  2011

  % שינוי

  2012

  2011

  % שינוי

  מכירות

  4,001

                   3,614

  10.7%

  1,936

                   1,841

  5.2%

  רווח גולמי ניהולי

  1,396

                      1,329

  5.1%

  665

                      649

  2.5%

  % ממכירות

  34.9%

  36.8%

  34.3%

  35.2%

  רווח תפעולי ניהולי

  293

                      279

  5.2%

  125

                      125

  0.5%

  % ממכירות

  7.3%

  7.7%

  6.4%

  6.8%

  רווח לתקופה-  ניהולי

  142

                       151

  6.3%-

  58

                       58

  -0.3%

  רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

  100

                        109

  8.2%-

  35

                    39

  -10.0%

 
 
פעילות הקבוצה בישראל
 
קבוצת שטראוס היא החברה השנייה בגודלה בשוק המזון בישראל ונכון למחצית הראשונה של שנת 2012 החזיקה על פי סטורנקסט בכ- 12.2% מסך שוק המזון והמשקאות בשוק הקמעונאי במדינה (בממוצע חצי שנתי במונחי ערך כספי). השוק בישראל הוא שוק הבית של הקבוצה ובו פועלת החברה בתחומים שונים.
מכירות כלל הפעילות של קבוצת שטראוס בישראל כוללת את חטיבות בריאות ואיכות חיים ותענוג והנאה, פעילות הקפה בישראל, פעילות מקס ברנר בישראל ופעילות שטראוס מים ישראל (תמי 4).  
במחצית הראשונה של השנה הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 2,034 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 1,962 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-3.7%. ברבעון השני של השנה הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 937 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 946 מיליוני ש"ח אשתקד, ירידה של כ-1.0%.
 
 
תחום הקפה
 
מכירות
 

 • במחצית הראשונה של שנת 2012 הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 2,032 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 1,755 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 15.7%. הצמיחה בנטרול השפעת הפרשי שער הסתכמה במחצית הראשונה בעליה של כ- 19.6%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער הסתכמה במחצית הראשונה בעליה של כ- 17.6%. מכירות מגזר הקפה הבינלאומי הושפעו לרעה מהחלשות משמעותית של מרבית המטבעות המקומיים אל מול השקל בעיקר ברבעון השני של השנה.

 
ברבעון השני הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 984 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 924 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של כ- 6.3%. בנטרול השפעת שערי המטבע הסתכמה הצמיחה בכ- 12.5%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער הסתכמה ברבעון הראשון בכ- 10.8%.
 
צמיחת המכירות ברבעון השני של השנה הושפעה לרעה ההיחלשות משמעותית של מרבית המטבעות המקומיים אל מול השקל בפעילות הקפה הבינלאומית. מכירות מגזר הקפה הבינלאומי צמחו ב – 8.8, אך בנטרול השפעת שערי המטבע, המכירות צמחו ב – 16.3%.
 
בנוסף, מכירות קפה ישראל ברבעון השני ירדו ב – 5.3% בעיקר כתוצאה מירידה עונתית כמותית שהתבטאה במידה רבה יותר השנה בשל עיתוי חג הפסח. החג חל מוקדם יותר השנה והשתקף בגידול של כ-22% במכירות הרבעון הראשון של 2012. בחציון הראשון של 2012 שבו מנוטרלת השפעת עיתוי החג, קפה ישראל מציג צמיחה חזקה של 9.5% במכירות.

הרווח הגולמי
במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הגולמי בתחום הקפה בכ- 570 מיליוני ש"ח (שיעור של 28.1%) בהשוואה לכ- 547 מיליוני ש"ח (שיעור של 31.2%) אשתקד, גידול של כ- 4.1%. השיפור ברווח הגולמי נבע מהגידול במכירות, שקוזז בחלקו על ידי עליית מחיר חומרי הגלם של חברת הקפה (בין היתר, כתוצאה מהחלשות משמעותית של מרבית המטבעות המקומיים אל מול הדולר) והגידול בעלויות יצור אחרות.

ברבעון השני הסתכם הרווח הגולמי בכ- 266 מיליוני ש"ח (שיעור של 27.0%) בהשוואה לכ- 269 מיליוני ש"ח (שיעור של 29.1%) אשתקד, קיטון של כ- 1.3%. הקיטון ברווח הגולמי נבע בעיקר מהחלשות משמעותית של מרבית המטבעות המקומיים אל מול הדולר בפעילות הקפה הבינלאומית.
שיעור הרווח הגולמי ירד במחצית וברבעון כתוצאה מעלייה ניכרת בעלות חומרי הגלם (בעיקר קפה ירוק) וגידול נוסף ביתר עלויות היצור, לרבות שכר, אל מול התקופה המקבילה אשתקד.
על פי רוב, מחיר הקפה הירוק בעלות המכר של שטראוס קפה משקף את רמות המחיר של הערביקה בבורסת הסחורות שבניו-יורק (New York Board of Trade) ושל הרובוסטה בבורסת הסחורות שבלונדון (Euronext LIFFE) בפיגור של כשלושה עד כשישה חודשים. בנוסף, היות שחברות הקפה של שטראוס קפה במרכז ובמזרח אירופה ובישראל רוכשות את הקפה הירוק בדולרים, מחיר הקפה האפקטיבי לשטראוס קפה מושפע מתנודות של המטבעות המקומיים אל מול הדולר. רכש הקפה בברזיל נעשה בריאל, אך מחיר הקפה הירוק בברזיל מושפע, בין היתר, באופן עקיף משער החליפין של הריאל אל מול הדולר (בהינתן שכל שאר הגורמים קבועים, התחזקות הדולר גורמת באופן עקיף לעליית מחיר הקפה הירוק בברזיל).
בהתאם, החלשות המטבעות המקומיים אל מול הדולר במרכז ובמזרח אירופה, בישראל וכן בברזיל תרמו לעלית מחיר הקפה הירוק האפקטיבי עבור שטראוס קפה.
הכנסות והוצאות בגין שערוך פוזיציית מט"ח כתוצאה משינויים בשערי החליפין נזקפות למימון ולא לעלות המכר.

הרווח התפעולי
במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי של תחום הקפה בכ- 135 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.6% מהמכירות) בהשוואה לכ- 119 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.8% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ- 13.0%. השחיקה ברווחיות התפעולית אל מול תקופה קודמת הושפעה בעיקר מהשחיקה ברווחיות הגולמית.
ברבעון השני הסתכם הרווח התפעולי של תחום הקפה בכ- 58 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 5.8% מהמכירות) בהשוואה לכ- 52 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 5.6% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ- 10.0%.
 
 
תחום ישראל

 • מכירות
 • במחצית הראשונה של השנה הסתכמו מכירות שטראוס ישראל בכ- 1,455 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,411 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3.2%. הצמיחה באה לידי ביטוי בשני מגזרי הפעילות, בריאות ואיכות חיים (גידול של כ-3.0%) ותענוג והנאה (גידול של כ-3.5%). מכירות שטראוס ישראל גדלו כמותית ב- 3.3%. הצמיחה הכמותית הייתה במרבית הקטגוריות.
 • על פי סטורנקסט, שוק המזון והמשקאות בישראל צמח בכ- 1.1% (במונחים כספיים) במחצית הראשונה של השנה. נתח השוק של שטראוס מסך שוק המזון והמשקאות בישראל עלה בחציון הראשון של 2012 ועמד על כ- 12.2% בהשוואה ל-12.0% בחציון המקביל אשתקד.
 • ברבעון השני הסתכמו מכירות תחום ישראל בכ- 683 מיליון ש"ח בדומה למכירות ברבעון המקביל אשתקד. פעילות שטראוס ישראל צמחה כמותית ב-3.0%. הצמיחה הכמותית הייתה במרבית הקטגוריות. מנגד, הורדות המחיר שנעשו ביוני ובאוקטובר 2012 יצרו פלטפורמת מחיר נמוכה יותר יחסית לרבעון המקביל אשתקד, וקיזזו כמעט את מלוא העלייה הכמותית.
 • מכירות תענוג והנאה ירדו ברבעון השני ב – 6.3%. הירידה מוסברת בעיקר ע"י ירידה כמותית במוצרי הממתקים והמאפה שקשורה לעיתוי חג הפסח. בחציון הראשון של 2012 שבו מנוטרלת השפעת עיתוי החג, מכירות תענוג והנאה צמחו ב –  3.5%.
 • על פי סטורנקסט, ברבעון השני של שנת 2012 נרשמה צמיחה שלילית חריגה של 1.7% בשוק המזון והמשקאות בישראל (במונחים כספיים). הקיטון הכספי נבע בעיקר כתוצאה מהורדות מחיר.
 • נתח השוק של שטראוס מסך שוק המזון והמשקאות בישראל הוסיף לעלות ברבעון השני ועמד על 11.9%, בהשוואה ל – 11.8% ברבעון המקביל אשתקד (קיימת עונתיות בנתחי השוק).
 • רווח גולמי
 • במחצית הראשונה של השנה הרווח הגולמי בתחום ישראל עלה ב-1.1% והסתכם בכ- 574 מיליון ש"ח (39.4% מהמכירות), בהשוואה לכ- 568 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (40.2% מהמכירות).

שיעור הרווח הגולמי ירד כתוצאה מגידול בפלטפורמת העלויות האפקטיבית של שטראוס ישראל אל מול המחצית הראשונה אשתקד: עלייה במחירי האנרגיה והמים; גידול בעלויות שכר, בין היתר כתוצאה מיישום מוקדם של העלאת שכר המינימום; גידול במחירי מרבית חומרי הגלם (למשל: סוכר, שמן, אבקות חלב, וחלב), לרבות השפעה שלילית של שערי חליפין (בעיקר התחזקות הדולר); וכן גידול בעלויות כתוצאה מרגולציה (חוק הסוכר, חוק האריזות).

ברבעון השני הסתכם הרווח הגולמי בכ- 271 מיליון ש"ח (39.6% מהמכירות), בהשוואה לכ- 266 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (39.0% מהמכירות), גידול של כ- 1.6%.

רווח תפעולי

במחצית הראשונה של השנה הרווח התפעולי בתחום ישראל הסתכם בכ- 155 מיליון ש"ח (10.7% מהמכירות), בהשוואה לכ- 158 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (11.2% מהמכירות), ירידה של 2.0%. הירידה ברווח התפעולי למרות הגידול ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות מכירה אל מול המחצית המקבילה שנה קודמת. הגידול בהוצאות המכירה נבע בעיקר מגידול בעלויות הפצה כתוצאה מהגידול הכמותי במכירות, וכן כתוצאה מגידול בעלויות שכר, בין היתר כתוצאה מהעלאת שכר המינימום.

ברבעון השני של השנה קטן הרווח התפעולי בתחום ישראל בכ- 7.6%, והסתכם בכ- 63 מיליון ש"ח (9.2% מהמכירות) בהשוואה לכ- 68 מיליון ש"ח אשתקד (10.0% מהמכירות). הירידה ברווח התפעולי למרות הגידול ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות שיווק ומכירה אל מול הרבעון המקביל שנה קודמת.

תחום פעילות מטבלים וממרחים בינלאומי (המבוצע על ידי "סברה" ו-"אובלה" )
סברה

 

נמשכת הצמיחה במכירות סברה תוך המשך גידול בנתחי השוק ושמירה על מעמד מוביל בקטגוריית הממרחים המצוננים (Refrigerated Flavored Spreads), ובקטגורית החומוס.

על פי IRI, נתח השוק של סברה ב- 12 השבועות שהסתיימו ב– 10 ביוני 2012 עמד על 24.7% מכלל קטגורית הממרחים המצוננים (מספר 1 בשוק), 55.6% מקטגורית החומוס (מספר 1 בשוק) ו– 9.1% מקטגורית הסלסה הטרייה (מספר 3 בשוק). בנוסף, על פי IRI, סברה הובילה כ-78% מצמיחת קטגוריית הממרחים המצוננים.

להלן נתונים כספיים נבחרים לפעילות חברת סברה (ב-100%):

מכירות

במחצית הראשונה הסתכמו מכירות סברה בכ- 478 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 373 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 28.4%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה בכ- 18.6%.

ברבעון השני הסתכמו המכירות בכ- 254 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 201 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 26.6%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה בכ- 13.7%.

 

 

רווח תפעולי

במחצית הראשונה הסתכם הרווח התפעולי הניהולי בכ- 52 מיליון ש"ח (שיעור של 10.8%) בהשוואה לכ- 30 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 7.9%), גידול של כ- 74.5%.

ברבעון השני הסתכם הרווח התפעולי הניהולי בכ- 38 מיליון ש"ח (שיעור של 14.9%) בהשוואה לכ- 20 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 10.1%), גידול של 86.8%.

הגידול ברווח התפעולי במחצית וברבעון נובע מגידול בשיעור הניצול של כושר היצור במפעלי סברה (בעיקר במפעל בוירג'יניה), וכתוצאה מירידה בהוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מהמכירות, שהתאפשרו עם הגידול במכירות.

אובלה

פעילות אובלה הושקה במקסיקו ביוני 2012, עם פתיחת המפעל החדש, וצפויה להתרחב בעתיד למדינות נוספות בעולם. בדומה לפעילות סברה, גם פעילות אובלה נעשית באמצעות מיזם בשליטה משותפת של הקבוצה ושל פפסיקו (50% כל אחת). בנוסף, במהלך הרבעון השני השנה רכשה אובלה עסק קיים בתחום הסלטים המצוננים מחברת פפסיקו באוסטרליה. אובלה מתכוונת לפתח עסק זה בעתיד.

להלן נתונים כספיים נבחרים לפעילות חברת אובלה (ב-100%):

מכירות אובלה החלו ברבעון השני של 2012 והסתכמו בכ- 8 מיליון ש"ח. ההפסד התפעולי הניהולי הסתכם בכ- 18 מיליון ש"ח, ובכ- 10 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2012 וברבעון השני של השנה, בהתאמה.

פעילויות אחרות

בנוסף לתחומי הפעילות המפורטים לעיל, לקבוצה פעילויות אחרות הנכללות בדוחות הכספיים כמגזר "פעילויות אחרות". להלן פירוט תמציתי של ההתפתחויות בפעילויות אלו במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת 2012:

פעילות שטראוס מים

במחצית הראשונה  הסתכמו מכירות שטראוס מים בכ- 202 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 199 מיליון ש"ח אשתקד, גידול  של כ-1.6%.

ברבעון השני הסתכמו המכירות בכ- 103 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 100 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 3.4%.

פעילות מקס ברנר

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 69 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 63 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 9.4%. בנטרול השפעת שחיקת הדולר ביחס לשקל, גדלו המכירות ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון השני אשתקד בכ- 4.7%.

ברבעון השני של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 34 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 33 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 2.3%. בנטרול השפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל, קטנו המכירות ברבעון בכ- 4.1%.

נכון למועד הדוח פועלים בעולם 42 סניפים של רשת מקס ברנר: 6 בישראל, 4 בארה"ב, 1 בפיליפינים, 3 בסינגפור ו- 28 באוסטרליה (במאי השנה נפתח סניף נוסף בזכיינות באוסטרליה). פרט ל- 9 סניפים אשר נמצאים בבעלות החברה (בישראל ובארה"ב), כל יתר הסניפים פועלים במסגרת זכיינות.

החברה ממשיכה להשקיע בפיתוח תשתיות מרכזיות לפעילות מקס ברנר בארץ ובחו"ל, ובהמשך שנת 2012 מתעתדת החברה לפתוח סניפים נוספים.

 


1  הנתונים הניהוליים ברבעון ובמחצית הם בנטרול תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות.

ניתוח התוצאות העסקיות ברמת הקבוצה

מכירות

מכירות הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2012 הסתכמו בכ-4,001 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 3,614 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 10.7%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין במחצית הראשונה הסתכמה ב-11.0%.הצמיחה ניכרת בעיקר בפעילות חברת הקפה שצמחה בתקופה בכ- 15.7%, בפעילות סברה שצמחה בכ- 28.4%, בפעילות שטראוס ישראל שצמחה בתקופה בכ – 3.2%, ובפעילות מקס ברנר שצמחה ב – 9.4%.

מכירות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ- 1,936 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 1,841 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 5.2%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין ברבעון השני הסתכמה ב-6.5%. הצמיחה ברבעון השני ניכרת בעיקר בפעילות חברת הקפה שצמחה בכ- 6.3%, ובפעילות סברה שצמחה בכ- 26.6%.

הסברים נוספים על מכירות הקבוצה במחצית הראשונה וברבעון השני של השנה כלולים בפרק: "ניתוח התוצאות העסקיות של היחידות העסקיות המרכזיות של הקבוצה".

רווח גולמי

במחצית הראשונה של השנה גדל הרווח הגולמי החשבונאי בכ- 7.4% והסתכם בכ- 1,412 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,315 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעורו ירד מכ- 36.4%  אשתקד לכ- 35.3% השנה.

הרווח הגולמי הניהולי במחצית הראשונה גדל בכ- 5.1% והסתכם בכ- 1,396 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,329 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ושיעורו ירד מ- 36.8%  אשתקד לכ- 34.9% השנה.

ברבעון השני גדל הרווח הגולמי החשבונאי בכ- 4.4% והסתכם בכ- 679 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 651 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו ירד מ- 35.3% אשתקד לכ- 35.1% השנה.

הרווח הגולמי הניהולי ברבעון הסתכם בכ- 665 מיליון ש"ח, גידול של כ-2.5%. שיעור הרווח הגולמי ירד מ – 35.2% ל- 34.3%.

הסברים נוספים על הרווח הגולמי של הקבוצה במחצית הראשונה וברבעון השני של השנה כלולים בפרק: "ניתוח התוצאות העסקיות של היחידות העסקיות המרכזיות של הקבוצה".

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בכ- 300 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.5%) בהשוואה לכ- 248 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.9%) אשתקד, גידול של כ- 20.7%.

הרווח התפעולי הניהולי במחצית הראשונה הסתכם בכ- 293 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.3% מהמכירות) בהשוואה לכ- 279 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.7% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ- 5.2%. הגידול ברווח התפעולי הניהולי נובע בעיקר משיפור ברווח התפעולי של שטראוס קפה (תרומה חיובית של כ- 16 מיליון ש"ח), גידול ברווח התפעולי הניהולי בסברה (תרומה חיובית של כ- 11 מיליון ש"ח), וצמיחה בפעילות מגזר תענוג והנאה (תרומה חיובית של כ- 5 מיליון ש"ח). מנגד, עלייה זו קוזזה ע"י הוצאות הקשורות לבניית פעילות המטבלים והממרחים הבינלאומית (אובלה) מחוץ לצפון אמריקה (תרומה שלילית של כ- 9 מיליון ש"ח), קיטון בתוצאות בריאות ואיכות חיים (תרומה שלילית של כ- 8 מיליון ש"ח), ומגידול בהפסד התפעולי של מגזר האחר, שנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה (תרומה שלילית של כ- 3 מיליון ש"ח).

ברבעון השני הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בכ- 134 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.9%) בהשוואה לכ- 115 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.3%) אשתקד, גידול של כ- 16.0%.

הרווח התפעולי הניהולי ברבעון השני הסתכם בכ- 125 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.4% מהמכירות) בהשוואה לסכום דומה של כ- 125 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.8% מהמכירות) אשתקד. הרווח התפעולי הניהולי ברבעון השני הושפע לחיוב מהגידול ברווח התפעולי הניהולי במגזר קפה בינלאומי (תרומה חיובית של כ- 9 מיליון ש"ח), ומצמיחה ברווח התפעולי של סברה (תרומה חיובית של כ- 9 מיליון ש"ח). מנגד, העלייה קוזזה כתוצאה מהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות המטבלים והממרחים הבינלאומית (אובלה) מחוץ לצפון אמריקה (תרומה שלילית של כ- 5 מיליון ש"ח), מגידול בהפסד התפעולי של מגזר האחר, שנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה (תרומה שלילית של כ- 4 מיליון ש"ח), מקיטון בתוצאות מגזר בריאות ואיכות חיים (תרומה שלילית של כ- 3 מיליון ש"ח), מקיטון במגזר תענוג והנאה (תרומה שלילית של כ- 2 מיליון ש"ח), ומירידה ברווח התפעולי במגזר קפה ישראל (תרומה שלילית של כ- 3 מיליון ש"ח).

הוצאות אחרות, נטו

במחצית הראשונה הסתכמו הוצאות אחרות נטו בכ- 8 מיליון ש"ח לעומת סך הוצאות אחרות נטו של כ- 6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני הסתכמו הכנסות אחרות נטו בכ- 1 מיליון ש"ח לעומת סך הוצאות אחרות נטו של כ- 4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח תפעולי לאחר הוצאות אחרות

במחצית הראשונה הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי של החברה בכ- 292 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 242 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 20.4%.

ברבעון השני הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי של החברה בכ- 135 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 111 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-21.7%.

הוצאות מימון, נטו

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הוצאות המימון בכ – 68 מיליון ש"ח בהשוואה להוצאה דומה של כ – 68 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון נטו היו ללא שינוי אל מול המחצית הראשונה בשנה הקודמת, למרות העלייה בהיקף האשראי נטו והעלייה במח"מ החוב, כתוצאה מהסיבות העיקריות הבאות:

 • בתקופה המקבילה אשתקד נכללו בהוצאות המימון הוצאות בגין שערוך פוזיציות מט"ח בשל התחזקות המטבעות בהן פועלת החברה כנגד הדולר.
 • מדד המחירים לצרכן (על בסיס מדד ידוע) אליו צמודות אגרות חוב סדרה ב' והלוואות אחרות, עלה במחצית הראשונה של 2012 ב-1.3% לעומת עלייה של 2.2% בתקופה המקבילה אשתקד. ואולם עלייה בהיקף החוב צמוד המדד והוצאות בגין שערוך נגזרי עסקאות מדד השנה מול הכנסות משערוך בתקופה המקבילה אשתקד תרמו להשפעה דומה נטו על הוצאות המימון.

ברבעון השני של השנה הסתכמו הוצאות המימון בכ – 28 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ – 42 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגורמים לירידה בהוצאות המימון היו בעיקר הכנסות שנרשמו הרבעון בגין שערוך פוזיציית מט"ח בשל התחזקות משמעותית של הדולר ביחס למטבעות בהן פועלת הקבוצה לעומת החלשות ברבעון המקביל אשתקד והוצאות בגין עסקאות ריבית שנכללו ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, קוזזה הירידה באופן חלקי בעיקר כתוצאה מעלייה במח"מ החוב וכתוצאה מרישום הוצאות בגין שערוך עסקאות מדד הרבעון. מדד המחירים לצרכן (על בסיס מדד ידוע) אליו צמודות אגרות חוב סדרה ב' והלוואות אחרות, עלה ברבעון  ב-1.3% בדומה לרבעון המקביל בשנה הקודמת.

האשראי נטו ליום 30 ביוני 2012 הסתכם ב- 1,671 מיליון ש"ח לעומת 1,614 מיליון ש"ח ב-30 ביוני 2011 ו-1,463 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2011.

רווח לפני מיסים על הכנסה

במחצית הראשונה הסתכם הרווח החשבונאי לפני מיסים על הכנסה של הקבוצה לסך של כ- 224 מיליון ש"ח (כ- 5.6% מהמכירות) לעומת רווח של כ- 174 מיליון ש"ח (כ- 4.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 28.2%.

ברבעון השני הסתכם הרווח החשבונאי לפני מיסים על הכנסה של הקבוצה לסך של כ- 107 מיליון ש"ח (כ- 5.5% מהמכירות) לעומת רווח של כ- 69 מיליון ש"ח (כ- 3.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 53.3%.

הוצאות מיסים על הכנסה

במחצית הראשונה הסתכמו הוצאות המיסים על ההכנסה בכ- 84 מיליון ש"ח, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של כ- 37.7%, לעומת סך של כ- 57 מיליון ש"ח אשתקד, המשקף שיעור מס אפקטיבי של כ- 32.9%.

ברבעון השני הסתכמו הוצאות המיסים על ההכנסה בכ- 41 מיליון ש"ח, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של כ- 38.4%, לעומת סך של כ- 26 מיליון ש"ח אשתקד, ושיעור מס אפקטיבי של כ- 37.5%.

הגידול בשיעור המס האפקטיבי במחצית וברבעון נובע בעיקר מתמהיל שונה של הרווח לפני מס בין המדינות השונות הממוסה בשיעורי מס שונים ומשפיע על הוצאות המס המשוקללות וכן מהפסדים במדינות בהן מפתחת החברה עסקים חדשים שאינם ניתנים לקיזוז כנגד רווחים מעסקים אחרים.

רווח לתקופה

במחצית הראשונה הסתכם הרווח החשבונאי לתקופה בכ- 140 מיליון ש"ח בהשוואה לכ – 117 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 19.1%.

הרווח הניהולי לתקופה במחצית הראשונה הסתכם בכ- 142 מיליון ש"ח לעומת כ- 151 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 6.3%.

ברבעון השני הסתכם הרווח החשבונאי לתקופה בכ- 66 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 43 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 50.6%.

הרווח הניהולי לתקופה ברבעון השני הסתכם בכ- 58 מיליון ש"ח לעומת כ- 58 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 0.3%.

רווח לתקופה לבעלי המניות של החברה

במחצית הראשונה הסתכם הרווח החשבונאי לבעלי המניות של החברה בכ- 98 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 81 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 21.4%.

הרווח הניהולי לבעלי המניות של החברה הסתכם במחצית הראשונה בכ- 100 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 2.5% מהמכירות) בהשוואה לכ- 109 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 3.0% מהמכירות), קיטון של כ- 8.2%.

ברבעון השני הסתכם הרווח החשבונאי לבעלי המניות של החברה בכ- 41 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 26 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 57.9%.

הרווח הניהולי לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון השני בכ- 35 מיליון ש"ח (שיעור של 1.8% מהמכירות) בהשוואה לכ- 39 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 2.1% מהמכירות), קיטון של כ- 10.0%.

רווח חשבונאי לתקופה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

במחצית הראשונה הסתכם חלק בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי חברות מאוחדות (חשבונאי) בכ- 42 מיליון ש"ח לעומת כ- 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 14.0%.

ברבעון השני הסתכם חלק בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי חברות מאוחדות (חשבונאי) לכ- 25 מיליון ש"ח לעומת כ- 17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 35.7%.

להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים לרבעון ומחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2012 ו- 2011 (במיליוני ש"ח):

   

 *          הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

להלן ההתאמות לדוחות הניהוליים של החברה (במיליוני ש"ח):

 

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לרבעון ומחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2012 ו- 2011 (במיליוני ש"ח):

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לרבעון ומחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2012 ו- 2011 (במיליוני ש"ח):


 

מחצית ראשונה

רבעון שני

2012

2011

% שינוי

2012

2011

% שינוי

תחום ישראל

 

 

מכירות נטו

1,455

 1,411

3.2%

683

 683

0.1%

רווח תפעולי

155

 158

2.0%-

63

 68

7.6%-

תחום קפה

מכירות נטו

2,032

 1,755

15.7%

984

 924

6.3%

רווח תפעולי

135

 119

13.0%

58

 52

10.0%

תחום מטבלים וממרחים בינלאומי

מכירות נטו

243

 186

30.5%

131

 100

30.4%

רווח תפעולי 

17

13

37.5%

14

11

35.2%

אחר

מכירות נטו

271

262

3.5%

138

134

3.1%

רווח (הפסד) תפעולי

(14)

(11)

30.3%

(10)

(6)

67.2%

סה"כ

מכירות נטו

4,001

3,614

10.7%

1,936

1,841

5.2%

רווח תפעולי

293

279

5.2%

125

125

0.5%


להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית המבוססת על הדוחות הניהוליים של פעילות חברת הקפה על פי מגזרים מדווחים לרבעון ומחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2012 ו- 2011  (במיליוני ש"ח):

 

מחצית ראשונה

רבעון שני

2012

2011

%

2012

2011

%

מגזר קפה ישראל

מכירות נטו

366

 334

9.5%

146

 154

(5.3%)

רווח תפעולי

44

 41

4.7%

14

 17

(27.0%)

% רווח

11.7%

12.2%

8.5%

11.1%

מגזר קפה בינלאומי

מכירות נטו

1,666

 1,421

17.2%

838

 770

8.8%

רווח תפעולי

91

 78

16.7%

44

 35

26.7%

% רווח

5.5%

5.5%

5.3%

4.5%

סה"כ קפה

מכירות נטו

2,032

 1,755

15.7%

984

924

6.3%

רווח תפעולי

135

 119

13.0%

58

 52

%10.0

% רווח

6.6%

6.8%

5.8%

5.6%

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית המבוססת על הדוחות הניהוליים של פעילות שטראוס ישראל על פי מגזרי הפעילות לרבעון ומחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2012 ו- 2011  (במיליוני ש"ח):

 


מחצית ראשונה

רבעון שני

2012

2011

%

2012

2011

%

מגזר בריאות ואיכות חיים

מכירות נטו

942

 915

3.0%

487

 474

2.9%

רווח תפעולי

91

 99

-7.7%

54

 57

4.8%-

% רווח

9.7%

10.8%

11.1%

11.9%

מגזר תענוג והנאה

מכירות נטו

513

 496

3.5%

196

 209

6.3%-

רווח תפעולי

64

 59

7.5%

9

 11

21.7%-

% רווח

12.5%

12.0%

4.6%

5.5%

סה"כ תחום ישראל

מכירות נטו

1,455

 1,411

3.2%

683

 683

0.1%

רווח תפעולי

155

 158

2.0%-

63

 68

7.6%-

% רווח

10.7%

11.2%

 

9.2%

10.0%

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס