חזרה

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2014

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
27/05/14

קבוצת שטראוס מציגה  צמיחה אורגנית בנטרול הפרשי שער של 4.8% ברבעון הראשון של 2014, בזכות פעילות שטראוס ישראל ומרבית מנועי הצמיחה הבינלאומיים

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (27.05.2014):  "אל מול רבעון רווי אתגרים בזירה המקומית והבינ"ל, הקבוצה מציגה תוצאות טובות המעידות על יכולות משמעותיות להתמודד עם מציאות גאופוליטית (רוסיה, אוקראינה) וכלכלית משתנה. שטראוס ישראל מפגינה ביצועים משביעי רצון על אף התמתנות הצריכה בישראל, וזאת הודות למאמצים שיווקיים אפקטיביים ולחדשנות מוצרית, וכן כתוצאה מהשפעה מיטיבה של עיתוי חג הפסח השנה. במקביל, Três Corações(1) (השותפות שלנו בברזיל) וסברה (השותפות שלנו בארה"ב ובקנדה) ממשיכות להציג תוצאות תפעוליות חזקות ולבסס את מעמדן התחרותי."

הדגשים עיקריים לרבעון הראשון של  2014 (2)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.8%.  המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.0 מיליארד ש"ח (בדומה לשנה קודמת), קיטון של כ- 2.0%, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ – 131 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 790 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 40.0% מהמכירות), גידול של כ- 3.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית השתפרה בכ- 1.9%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 204 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.3% מהמכירות) קיטון של כ- 4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.3%.
  • הרווח למניה הסתכם בכ- 0.93 ש"ח, קיטון של כ- 3.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 15 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 0 בתקופה המקבילה אשתקד.
  • החוב נטו ליום 31 במרץ 2014 הסתכם בכ- 1,598 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,521 מיליון ש"ח ליום 31 במרץ 2013 וכ- 1,475 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2013.

 

(1)        Três Corações (3C) – ברזיל – חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל חברת אחזקות מקומית -São Miguel Holding e Investimentos S.A.  (50%) (הנתונים משקפים את חלקה של שטראוס קפה (50%), אלא אם מצוין אחרת).

(2)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

Table01

(2)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(3) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

Table02

(4) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(5)        נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – 3C. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

נספח

 Appendix

לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@strauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס