חזרה

פרסום דו"ח קטליסט 2013

מתוך חדשות ומדיה
05/03/14

דו"ח קטליסט לשנת 2013 קובע:

ירידה ניכרת בכמות הנשים המכהנות בכל שדרות הניהול, בחברות הציבוריות בישראל

אחוז הנשים בכוח העבודה בישראל לא השתנה, אך פחות נשים מכהנות כיו"ריות, כמנכ"ליות ובתפקידי הנהלה של החברות המובילות בישראל.

הבוקר פורסם דו"ח קטליסט השנתי – מדד הבוחן את ייצוג הנשים, בחברות המובילות בישראל (החברות במדד ת"א 100). המדד הינו יוזמה של קבוצת שטראוס ושדולת הנשים בישראל, והוא מתפרסם זו השנה הרביעית. ארבע שנים בהן נבדק מידת ייצוגן של נשים בהנהלת החברות הציבוריות, מצביע על אי יציבות בצמיחת מספר הנשים המנהלות במשק הישראלי.

נשים מכהנות בתפקידי ניהול ב-83% מהחברות המובילות את מדד ת"א 100, אולם המדד  הנוכחי, המתייחס לשנת 2013 שהסתיימה לא מכבר, מציג ירידה ברורה בכמות הנשים המנהלות בחברות הציבוריות. לאחר שנתיים של עלייה באחוז הנשים בתפקידי ניהול, חלה ירידה של 3% במספר הנשים המנהלות – מ-34% ב- 2012 ל=31% ב-2013.

בנוסף, חלה ירידה של 1% במידת ייצוג הנשים בניהול הבכיר בחברות חלה מהשנה שעברה והיא עומדת כעת על 19% בלבד.

ייצוג המנכ"ליות בחברות ירד בשיעור של 0.4% מ-7.9% ב-2012 ל-7.5% ב-2013, וכן נמשכת הירידה ההדרגתית באחוז הנשים המחזיקות בתפקידי יו"ר של חברות ציבוריות. השנה היא עומדת על 2% בלבד, לעומת 3% ב- 2012 ו-5% ב-2011. כמו כן, חלה ירידה מהותית בשיעור החברות בהן מכהנות שתי נשים בהנהלת החברה – 17% ב-2013 לעומת 30% ב-2012.

לצד הירידה הניכרת בשדרת הניהול הבכיר, חלה עלייה בשיעור החברות בהן מכהנת יותר מאישה אחת בהנהלת החברה, (43% ב-2013 לעומת 31% ב-2012) וכן נרשמה עלייה באחוז שיעור הנשים בדירקטוריונים (17.2% לעומת 16.6%). עליות נוספות נרשמו בשיעור הנשים המכהנות בדירקטוריון של יותר מחברה אחת, (16% לעומת 11%) וכן בשיעור החברות בהן המנהלות הבכירות מהוות יותר מרבע מההנהלה (38% השנה לעומת 35% בשנה שעברה). יחד עם זאת, מספר החברות בהן נשים מהוות 40% מהנהלתן הבכירה, ירד ב-5% מ-14 חברות בשנת 2012 ל-9 חברות בלבד, בשנת 2013.

עופרה שטראוס, יוזמת המדד, אמרה נוכח הממצאים: "דווקא בשנה בה יותר נשים השתלבו בעמדות מפתח בדרג הפוליטי והציבורי – המגזר העסקי מציין שנה של נסיגה בייצוג הנשים, בתפקידי ניהול בחברות הגדולות במשק. מחקרים מוכיחים בבירור שחברות המשלבות יותר נשים בהנהלתן  הן חברות מצליחות יותר, ומחוברות יותר ללקוחותיהן. שילובן של נשים בהנהלת החברות הציבוריות הוא לא רק צורך השעה, אלא הוא גם מחויב המציאות בסביבה העסקית הדינמית והמתפתחת של מדינת ישראל. השיח הגובר במדינה על יכולתן של נשים להתקדם ולהצליח עדיין לא מתורגם לשינוי מהותי במספרים".

ד"ר גלית דשא ,מנכ"לית שדולת הנשים : "דלת הכניסה לדירקטוריונים של חברות נשארת סגורה למחצה והעוברות בה הן אלו שהצליחו לפרוץ לעצמן דרך. תהליך הצמיחה הינו איטי, והשנה אף ראינו נסיגה כמעט בכל פרמטר נמדד.

אפילו בחינה מעמיקה הבודקת מיהן הנשים בניהול בכיר ובדירקטוריונים, מראה כי מדובר בקבוצה מצומצמת מאד, מצומצמת מזו של הגברים, וכי עליית המספרים אינה נובעת מכניסה של נשים נוספות למעגלי ההשפעה, אלא מהעובדה שאותן נשים מכהנות במספר דירקטוריונים. בניגוד למגמות המוטמעות בצורות שונות במדינות אירופה, החקיקה בישראל איננה פועלת בצורה נרחבת כדי לעודד ארגונים להרחיב את הייצוג הנשי בקרב הדירקטוריונים שלהם. ברחבי העולם, ניתן למצוא פתרונות שונים במישור הלגאלי והרגולטורי המעצימים את האחריות המדינתית על שינוי המאזן המגדרי בדומה לתהליכים דומים המתרחשים בחברות הממשלתיות בישראל, ועל אף שאין זהו פתרון מושלם דיו, עשויה מגמה זאת להוות תחילתו של שינוי והעלאת הנושא על סדר היום."

1. ממצאים עיקריים – מפקד קטליסט 2013 לייצוג נשים בחברות מדד ת"א 100

catalyst-peramide-2013-heb

פירמידת המפקד מציגה בפנינו את סיכום הנתונים לשנת 2013. נתוני השנה וכן ההשוואה לשנת 2012, מראים כי תמונת המצב בישראל לגבי מעמדן של נשים בשוק העבודה רחוקה מלהיות שוויונית או הוגנת. לא חל כל שינוי בהשתתפותן הכללית של נשים בשוק העבודה בישראל, והוא עומד על 47%. נשים מהוות כמעט מחצית מכוח העבודה, אך מעמדן בשוק העבודה אינו יציב ואף הולך ונחלש. בחינה מעמיקה של מעמדן של נשים בשוק העבודה מצביעה על פערי שכר, פערי הערכת תפקידים ומקצוע, פערים מהותיים ביציבות תעסוקתית ובמעמדן הכלכלי של נשים בגילאים מבוגרים ולאחר פרישה משוק העבודה. כמו כן, מצבן של נשים בתפקידי שירותים, טיפול ומעמדן כעובדות קבלן לא השתפר מהותית בשנים האחרונות. נתוני מעמדן ונוכחותן של נשים בניהול בכיר במדד ת"א 100 מלמדים אותנו גם על מעמדן של נשים בתפקידי ניהול בכלל המשק, וכן על מעמדן של נשים בשוק התעסוקה בישראל.

בחינה מדוקדקת של נתונים לאורך ארבע שנות המפקד, מצביעה על אי יציבות בצמיחת מספר הנשים המנהלות במשק הישראלי.

table1

השוואה בינלאומית – נשים בהנהלה בכירה

בישראל 19% מתפקידי הניהול בהנהלות החברות מאוישים על ידי נשים, (ירידה של 1% לעומת שנת 2012 בה נרשמו 20%) אחוז זה מעט נמוך מאחוז הנשים בתפקידי ניהול בהנהלת דרום אפריקה, (22%) וגבוה מזה שבארה"ב, קנדה ואוסטרליה.

table2

השוואה מגדרית חברי הנהלה בכירה – תחום עיסוק

table3

להורדת הדו"ח המלא>

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

אסנת גולן, סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל ודוברת קבוצת שטראוס

052-8288111 או 03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

ענת קונפורטס, מנהלת יחסי ציבור שטראוס ישראל

052-8188676

Anat.Confortes@Strauss-Group.com

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס