חזרה

מדד קטליסט 2012

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
06/03/13

ב-100 החברות הציבוריות הגדולות – רק שמונה מנכ"ליות.

יותר ממחצית האוכלוסייה – מיוצגות רק בעשרים חברות מתוך 100 הציבוריות הגדולות.

בהיעדר חקיקה לא יגדל ייצוג הנשים בדירקטוריונים

הבוקר פורסם דו"ח  קטליסט השנתי בישראל – מדד הבוחן את ייצוג הנשים בחברות המובילות בישראל (החברות במדד תא 100). הבאת המדד העולמי לישראל הינו יוזמה של קבוצת שטראוס ושדולת הנשים בישראל והוא מתפרסם זו השנה השלישית.

מהמפקד של  2012 עולה בבירור כי בעוד בשנה החולפת ישנה עלייה של 75% בשיעור הנשים המכהנות בתפקידי מנכ"ל בחברות המובילות במשק הן מהוות רק 7.9% עדיין הנשים אינן מיוצגות באופן הולם בהנהלת החברות. עוד מעלה המדד כי נשים ממלאות תפקידי הנהלה רק ב-20% מהחברות הגדולות, חברות בדירקטוריונים של רק כ-16% מהחברות ועומדות בראשות דירקטוריונים של רק שלוש חברות במשק.

בהשוואה לעולם ישראל מדורגת במקום הרביעי (16.6%) עם נוכחות נשים בדירקטוריונים מבין כלל המדינות שנבדקו.

עופרה שטראוס: "דווקא עכשיו כשמתחולל שיח על שוויון הזדמנויות ועל שוויון בנטל ,שילובן של יותר נשים במשרות בכירות הינו חלק ממסעה של מדינת ישראל למימוש אמתי של משאבי כוח העבודה ולשיפור היכולת התחרותית שלה .משנה לשנה הולכת ורווחת התפישה שניהול כוח עבודה מגוון מהווה גורם מפתח ביכולתנו כמדינה להישג יתרון תחרותי ,להגיע להשגים ולממש יעדים .שילוב יותר נשים בעמדות בכירות במשק הינו אינטרס של כולם .מחקרים כבר הוכיחו שצמצום פערים בין נשים לגברים תורם לתוצר הלאומי הגולמי ולחברה בכללותה . אין ספק ששילוב כוחות בין המגזר העסקי, הממשלתי והחברתי יכול להוביל להסרת חסמים אשר מונעים מנשים להגיע לעמדות הניהול הבכירות. האתגרים אינם בלעדיים למגזר זה או אחר, עסקי או ציבורי. ההחלטה להתחיל למדוד את שיעור הנשים בעמדות הניהול הבכירות בחברות הציבוריות בישראל, כפי שקורה בעולם, נבעה מההכרה כי זהו כלי ניהולי וכוונתנו בדו"ח זה להאיר זרקור על המגזר העסקי בו סוגית העצמת נשים דרך העצמה כלכלית הינה קריטית. הדיון הן על מגזר והן על מגדר הינו חלק מהדיאלוג החשוב הזה. מטרתנו היא לעודד תהליכים ארוכי טווח אשר ביכולתם להסיר חסמים בפני נשים, דרך מתן הזדמנויות ושיתופי פעולה בין המגזרים."

ד"ר גלית דשא מנכ"לית שדולת הנשים: "מיזם קטליסט מהווה נדבך נוסף בתהליך המורכב של קידום זכותן של נשים לשוויון בשוק העבודה ולייצוג הולם מספרי ומקצועי של נשים במוקדי קבלת החלטות גם במגזר העסקי .נתוני הייצוג של נשים בעמדות ניהול בכירות ובדירקטוריונים עדיין נמוכים מאד. החברה הישראלית ,השואפת לשוויון זכויות מחויבת לקדם חיבור בין השכלה ,השתכרות וזכות למימוש אישי ותרבותי ולהוביל שוויון לנשים שיתבטא לא רק בהגדרת זכויות אלא בביצוע שלהן בפועל."

המדד המלא פורסם והושק בכנס של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. המדד המלא מועבר מטעמן של יו"ר קבוצת שטראוס ומנכ"לית שדולת הנשים גם לראשי החברות בת"א 100, לראשי הסיעות בכנסת ולחברות הכנסת בכנסת ה-19.

עקרי הממצאים:

1. ממצאים עיקריים – מפקד קטליסט 2012 לייצוג נשים בחברות מדד ת"א 100

piramida

פירמידת המפקד נשים בכוח העבודה בישראל 2012 (השוואה ל 2011 –נתונים בסוגריים).

פירמידה זו ממחישה  באופן ברור את הדרך הארוכה שנשים צריכות לעבור בכדי להפוך לבעלות עמדה שוויונית בעולם העסקי. בתחתית הפירמידה לכאורה מוצגת תמונה שוויונית של נוכחות נשים בעולם העבודה. נשים מהוות כיום בישראל כמחצית מכוח העבודה. אף על פי כן, כאשר נבחנת חלוקת המקצועות, התפקידים וההשכלה ניתן בבירור לראות כי כבר בתחתית הפירמידה  נראים פערים מהותיים בשכר, בהיקפי משרה, בשמירה על מקום עבודה בגילאים מבוגרים וכמובן בעובדה שנשים מהוות את החלק הארי במקצועות נותני שירותים  ומשתכרי שכר מינימום.

הפערים בין נשים וגברים בשוק העבודה מוצגים באופן מובהק יותר ככל שנעלה לגובהה של

הפירמידה.

אחוז המושבים של נשים בדירקטוריונים בישראל עומד על 16.6% ונמצא במקום הרביעי בעולם מבין המדינות שנבדקו, בדומה לשנה שעברה. המדינות עם שיעור הנשים הגבוה יותר הינן נורבגיה, שוודיה ופינלנד שם נחקקו חוקים בנוגע לאחוז הנשים המותר בדירקטוריון, כאשר מתחת ל-40% נשים יש לפרק את הדירקטוריון.

עוד עולה במדד – ארגונים מוכנים ל"המר" על גברים ועל הפוטנציאל שלהם יותר מאשר על נשים

מחקרי קטליסט בעולם מוצאים כי הבעיה איננה חוסר רצון של נשים להתקדם, אלא עיכוב שלהן לעומת מקביליהן הגברים בידי הארגונים בהן עבדו ולמעשה בידי תפיסות חברתיות, ניהוליות ותרבותיות.

מרבית הנשים המגיעות לתפקידי ניהול בכיר מגיעות מתוך הארגון. בקרב גברים, יותר גברים המגיעים לעמדות ניהול בכיר מאותרים מחוץ לארגון. הם מבצעים קפיצות תפקיד מהירות יותר ונמדדים על בסיס פוטנציאל ניהולי ומקצועי ולא רק על בסיס ביצועים. ארגונים מוכנים אם כך "להמר" על גברים ועל הפוטנציאל שלהם יותר מאשר על נשים.

בישראל -התוצאות של המחקר שערכנו, מחקר הבוחן כמה גברים ונשים הגיעו לעמדות ניהול בכירות בארגון מתוך הארגון, לעומת כמה גברים ונשים הגיעו לעמדות ניהול בכירות מחוץ לארגון – מאשש טענה זו. אחוז הגברים שהגיעו לעמדות ניהול בכירות מחוץ לארגון, בחברות הנסחרות במדד ת"א 100 עומד על 53% בקרב גברים לעומת 46% בקרב נשים. 

על קטליסט

 • קטליסט הינו ארגון בינלאומי שלא למטרת רווח, אשר נוסד בארה"ב בשנת 1962, אשר שם לו למטרה להרחיב את ייצוג הנשים בעולם העבודה והעסקים ובתפקידי ניהול.
 • את החזון "לחולל שינוי במקומות עבודה ובחייהם של בני אדם" חותר הארגון להגשים באמצעות הרחבת מנעד האפשרויות העומדות בפני נשים ובפני העסקים, והוא מונחה על ידי הערכים: חיבור, מעורבות, אחריות, השראה ויצירת השפעה.
 • הארגון הרחיב את פעולתו גם לקנדה, אירופה ויפן.
 • פועל להגשמת חזונו ויעדיו, באמצעות שיתוף פעולה עם העולם העסקי.
 • היום חברים בארגון יותר מ-400 חברות, עסקים, מוסדות אקדמיים לניהול עסקים, וארגונים מכל רחבי העולם, המעסיקים מיליוני נשים. חברי הארגון נהנים ממומחיותו, מהרישות שלו בעולם העסקים העולמי וממקורות הידע הרבים שברשותו.
 • אופני הפעולה העיקריים של הארגון הינם:
 • מחקרים מגוונים, הנערכים בהתאם למתודולוגיית המחקר הייחודית שפותחה בארגון. המחקרים בוחנים יכולות, כישורים וניסיון של נשים בעסקים, חסמים להתקדמות ואסטרטגיות. החשוב במחקרים הינו מפקד קטליסט ((Catalyst Census – הנערך ברחבי העולם .
 • פרסומים – הארגון מרכז ומפרסם מידע ועדכני לגבי פרקטיקות מוכחות של גיוון והכלה ולגבי יוזמות אסטרטגיות חדשניות לשילוב מוצלח של נשים בהנהלות בכירות, אשר התבצעו בפועל ע"י חברות עסקיות  והמהוות מודלים מוצלחים לשינוי.
 • ייעוץ עסקי לחברות בנושאים הקשורים בגיוון ההון האנושי וגיבוש יוזמות אסטרטגיות חדשניות לשילוב נשים בהנהלות.
 • פרס קטליסט השנתי המוענק לחברות שהטמיעו בהצלחה מדיניות של גיוון אנושי. בין החברות הזוכות בשנים האחרונות בפרס ניתן למצוא את מקדונלדס, דלויט, פפסיקו, ניסאן,BP  ועוד.

מפקד קטליסט (Catalyst Census) 

 • מפקד קטליסט, הנערך מידי שנה ברחבי העולם, בין היתר בארה"ב, בקנדה, באירופה, בדרום אפריקה באוסטרליה וביפן,  בהלימה מלאה למתודולוגית המחקר הייחודית של הארגון, נועד למפות את מצב העסקת נשים בחברות העסקיות ולחקור את  הקשר בין איוש משרות ניהול על ידי נשים לבין תוצאות עסקיות של הארגון לאורך זמן.
 • מחקר קטליסט בוחן את התאימות בין מספר הנשים המנהלות וביצועי התאגידים במגוון של ענפי תעשייה (בארצות הברית – חברות מרשימת (Fortune 500, ומתמקד בשלושה מדדים פיננסיים עיקריים: תשואה להון עצמי (return on equity), החזר על מכירות (return on sales) והחזר על השקעה (return on invested capital).
 • ממחקרי קטליסט עולה כי חברות עסקיות ששילבו נשים רבות יותר בהנהלות הבכירות שלהן ובמועצות המנהלים, השיגו תוצאות עסקיות טובות יותר במובהק מאלו שלא עשו כן.
 • נמצא כי קידום הגיוון בהון האנושי (Diversity), מועיל לחברות ברמה העסקית.

.המיזם הישראלי – הציב לו למטרה לקדם יותר נשים בעמדות בכירות בעסקים מתוך אמונה שזו הדרך לכלכלה משגשגת ולחברה בריאה

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס