2013

רכישת מפעל קפה חדש בגרמניה

במסגרת ביסוס פעילות שטראוס קפה באירופה, רכשה החברה מחברת NDKW מפעל לייצור קפה נמס מיובש בהקפאה, ובכך משפרת החברה את מערך שרשרת ההספקה שלה  בעיקר באזור מזרח אירופה.