2013

ביסוס והרחבה של פעילות Haier שטראוס מים בסין

במסגרת שיתוף הפעולה בין ענקית האלקטרוניקה Haier לשטראוס מים, הורחבה הפעילות השיווקית של החברה ל-4 מחוזים נוספים בסין, לצד הגדלת מגוון מוצרי ברי המים המוצעים לשוק הסיני.