2008

רכישת CK ברוסיה

שטראוס חותמת על הסכם לרכישת מותגי הקפה במדינות חבר העמים של חברת Cosant Enterprises Ltd. עם השלמת העסקה, מותגי הקפה הנמס והקפה הקלוי והטחון העיקריים שנרכשו מוזגו באופן מלא בפעילות הקפה של שטראוס במדינות חבר העמים. הרכישה הגדילה את היקף פעילות שטראוס בשוק זה והפכה את שטראוס קפה לשחקן הקפה ה-2 בתחום הקפה הקלוי והטחון ברוסיה