2007

שטראוס- חברה אחת, זהות אחת, בכל העולם

כחלק מתהליך של זהות חברה אחת, השם "שטראוס עלית" משתנה לשטראוס. מושק לוגו חדש לחברה, המהווה ביטוי ראשוני לשפה התקשורתית החדשה של הקבוצה.