2006

מפעל חיים

בשנת 1009 הוענק למיכאל פרס מפעל חיים מטעם התאחדות התעשיינים ושנה לאחר מכן הוענק לו
אות ראש הממשלה כהוקרה על מפעל חיים ופיתוח כלכלי.