2005

רכישת MK פולין

שטראוס קפה רכשה אתMK  פולין השולטת על חמישית משוק הקפה בפולין. המותג העיקרי שנרכש בעסקה הינוMK Premium, המותג השני בתחום קפה הפרימיום הקלוי והטחון בפולין. נתח השוק הכולל של שטראוס פולין, הסתכם עם השלמת העסקה ב-18-19%, בשוק הקפה הקלוי והטחון הפולני, ואפשר לחברה לצמוח ולהפוך לחברת הקפה השנייה בגודלה בפולין.