1996

מחשבה קדימה

בהובלת מיכאל, שטראוס משכילה ליצור חיבורים משמעותיים ותרבות של שותפויות
שיעשירו את שטראוס בידע וביתרונות תחרותיים.