1996

משפחת שטראוס מגיעה לעלית

בתחילת השנה נחתם הסכם בין משפחת פדרמן לבין חברת ההשקעות של משפחת שטראוס, לפיו רכשה שטראוס 15% ממניות ההצבעה ו7.8% ממניות ההון של חברת עלית.