1992

חטיפים בשדרות

הוקם מפעל החטיפים המלוחים בשדרות הנושא את השם "עלית שער הנגב", והחברה השקיעה בפיתוח זן תפוח אדמה משובח שנועד לייצור חטיפי תפוחי אדמה ויגודל בארץ.