1985

הקמת בית ההנצחה

בעקבת פטירת הילדה, מיכאל ורעיה מסבים את בית ההורים הצנוע שבחצר המפעל לבית הנצחה. הבית השתמר עד היום כפי שהיה בחייהם של הילדה וריכרד, ומשמש מעת לעת מקום למפגשי מנהלים ועובדים וכן מקום מפגש למשפחה.

הבית מהווה הצהרה על רצונם לשמור על הרוח המשפחתית החמה של החברה גם לאחר שגדלה.