1979

הגלידות שיעור במיזוג

כצעד אסטרטגי רכשה שטראוס את המתחרה הגדול שלה חברת הגלידות ויטמן. –
ראשית אוחד רק תהליך הייצור, אבל המותגים נשארו ונוהלו בנפרד. תהליך המיזוג שבוצע בהדרגה
לאורך שלוש שנים לא לווה בפיטורי עובדים.