1963

ללמוד מהטובים ביותר

בעקבות הסכם הידע, עשה מיכאל בכל שנה חודש ימים במפעלי ז'רבה כדי ללמוד שם
טכנולוגיות חדשות שהיוו פריצת דרך משמעותית עבור המחלבה הקטנה. את הצמא לידע
וההכרה שתמיד צריך ללמוד מהגדולים והטובים בתחומם, הפך מיכאל לחלק מתפיסת
העולם העסקית של חברת שטראוס.