1962

איום בתביעה הופך להסכם ידע עם דנונה

שטראוס החלה לייצר גבינת שמנת טרייה בשם ז'רבה, שהתבססה על מתכון שהביא מיכאל משוויץ. שנתיים לאחר מכן חברת ז'רבה בפריז (דנונה) איימה בתביעה. ריכרד שטראוס נסע ליישר את ההדורים וחזר עם הסכם ידע ותשלום תמלוגים לחברה הצרפתית.