1956

עלית גם בנצרת

עלית רכשה את מפעל הממתקים "צ.ד." בנצרת שהפך לספינת הדגל של החברה. רכישה זו הגבירה את התפוקה וכושר הייצור של עלית בשוק הצומח של מדינת ישראל הצעירה.