1939

שיעור בתעוזה ובאחריות

המעבר ממשק משפחתי שמוכר את עודפי הצריכה הביתית, כאשר מיכאל ואביו יוצאים עם חמור

ועגלה ועוברים בן הבתים לחלק את מוצרי החלב הטריים, למפעל לייצור מוצרי חלב ושיווקם הוא

אחד הניצנים הראשונים של תעשייה עברית בארץ ישראל. עבור מיכאל היה זה עוד שיעור בתעוזה,

באחריות ובחשיבות התעשייה הישראלית ערכים שיצליח להשריש בחברת שטראוס לדורותיה.