1939

מחלבת שטראוס נהריה

ריכרד והילדה מוכרים את הרפת ומקימים את מחלבת שטראוס נהריה, כאשר את אריזות המוצרים עיטר סמל של בת יענה (שטראוס בגרמנית).