1938

שוקולד מארץ הקודש

עלית החלה לייצר שוקולד עבור הצבא הבריטי ושאר צבאות בעלות הברית ששהו באזור. המצב הביא לעלית שגשוג כלכלי, בעקבותיו המפעל גדל, התפתח ונוספו לו עובדים רבים ומגוון מוצרים.