1936

משפחת שטראוס עושה עלייה

ד"ר ריכרד והילדה שטראוס עולים לישראל מגרמניה עם בנם מיכאל ומשתקעים בנהריה. מסביב לצריף בו שכנו גידלו ירקות ,הקימו רפת קטנה וטיפחו שתי פרות.