האם את/ה פונה מטעם עמותה רשומה, בעלת אישור ניהול תקין בתוקף, אישור ניהול ספרים, ואישור ניכוי מס במקור? לחלופין, האם את/ה פונה מטעם מוסד ציבורי מוכר?