האם הארגון או הפעילות, בעבורם הינך מבקש/ת תרומה קיבלו בעבר תרומה כספית מקבוצת שטראוס במשך תקופה של שלוש (3) שנים רצופות או יותר?