האם הפנייה היא עבור פרויקט או תוכנית באחד מהנושאים הבאים: יחידים, ארגוני דת, פוליטיקה, איגודים מקצועיים?