האם את/ה פונה מטעם עמותה רשומה בעלת אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 א'), אישור ניהול תקין בתוקף ואישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור? לחלופין, האם את/ה פונה מטעם מוסד ציבורי מוכר בעל אישורים אלו?