פיתוח האסטרטגיה שלנו

פיתוח האסטרטגיה שלנו

כקבוצה בינלאומית עם חמש חברות פעילות ומבנה יחסית גמיש, המאפשר אחזקות ואינטראקציות שונות במסגרת שותפויות, מובן שפיתוח אסטרטגיה לכלל הקבוצה אינה מטלה קלה. במשך השנים האחרונות, קידמנו את מסע הקיימות שלנו בעיקר על בסיס כל חברה ברמה הבודדת, כשאנו מונחים על ידי החזון והערכים שלנו ועל ידי הקוד האתי של קבוצת שטראוס, מבלי לקבוע יעדים או מטרות ספציפיות. כל חברה פיתחה תכניות משל עצמה, כאשר ניהול התקשורת, איסוף הנתונים, הדיווח, ושיתוף הידע בין החברות בנושאי אחריות תאגידית התקיים ברמת הקבוצה. נאמני אחריות חברתית בכל היחידות העסקיות סייעו בקידום תכניות ויוזמות.

אולם, בשנים האחרונות פיתחנו תובנה מעמיקה יותר, והיות שטביעת הרגל הגלובלית שלנו גדלה באופן ניכר, הרגשנו שאנחנו זקוקים למבנה חסון יותר על מנת למנף את העוצמות שלנו, ליצור סינרגיות ויעילות רבות יותר, ולהשמיע קול עקבי כדי שמחזיקי העניין שלנו יוכלו להבין מה אנחנו מייצגים ואת הדרך שבה אנחנו משפיעים על חייהם. המסקנה החד משמעית הייתה שעלינו לבנות מסגרת אסטרטגית לטווח הארוך, אשר תחבר בין כל מרכיבי פרקטיקת הקיימות שלנו ותגדיר את הכיוון שבו עלינו להתקדם כקבוצה, כאשר כל חברה בארגון תורמת את חלקה בהתאם לקו העסקי הייחודי שלה ולסיכונים ולהזדמנויות הספציפיים לה.

על מנת לעשות זאת גייסנו את הנהלת הקבוצה ואת ההנהלות של כל חברה וחברה וקיימנו מספר סבבי ישיבות ודיונים, כשאנחנו בוחנים מגמות חברתיות וסביבתיות גלובליות ומקומיות, משוב מאת מחזיקי העניין שלנו, ואת השאיפות והיעדים העסקיים לרוחב החברות שלנו. תהליך זה ארך קרוב לשנה, ובתחילת 2014 הגענו להסכמה על מסגרת, אשר תיקח את כולנו קדימה אל שנת 2020, כששנת 2012 משמשת את קו הבסיס העיקרי.

.

 

שלוש דרגות השפעה – שלוש רמות ביצועים

אסטרטגית הקיימות החדשה שלנו לשנת 2020 מורכבת משני סוגי אבני בניין: דרגות השפעה ורמות ביצועים.

דרגות ההשפעה משקפות את אופן ההשפעה שלנו על קבוצות מחזיקי עניין שונות, והמידה בה נוכל ליצור ערך ולהשפיע לחיוב. ההשפעה מתחילה במערכת היחסים הישירה ביותר שיש לנו והיא עם העובדים שלנו –דרכם אנו מגיעים לכל שאר קבוצות מחזיקי העניין שלנו. יחסית ליתר קבוצות מחזיקי העניין, מספר העובדים שלנו הוא מועט, אך השפעתם על יתר מחזיקי העניין היא קריטית.

 

אסטרטגית הקיימות של שטראוס

אסטרטגית הקיימות שלנו לשנת 2020 מיועדת לעזור לנו לשפר את ההשפעות שלנו על כל קבוצות מחזיקי העניין במטרה לשפר את חייהם של אנשים.

.

שלוש דרגות השפעה

עובדים – דרגת ההשפעה הראשונה שלנו

אנו מבקשים לגרום לשינוי לטובה בחיי העובדים שלנו, על מנת להעצים אותם כדי שיתרמו להצלחה שלנו. אנו עושים זאת על ידי יצירת מקום עבודה מכיל, השקעה בפיתוח אישי ומקצועי, בבריאות ואיכות חיים ועל ידי הבטחת קיומו של דו-שיח ער בתוך החברה. אנו מאמינים שהשקעתנו ביצירת מקום עבודה מעצים וערכי תתורגם לשיפור השפעותינו בדרגה השנייה והשלישית – הדרך שבה העובדים תומכים בצרכנים ובלקוחות, וביעדי הקהילה והסביבה שלנו.

צרכנים – דרגת ההשפעה השנייה שלנו

אנו מבקשים לגרום לשינוי לטובה בחיי הצרכנים שלנו ולתרום ליצירת חברה בריאה וברת קיימא. אנו עושים זאת על ידי אספקת מוצרי מזון חדשים ומזינים יותר, היצע מגוון של מוצרי מזון והגברת המודעות לתזונה בקרב הצרכנים. אנחנו מגיעים אל הצרכנים דרך העובדים שלנו, שמטרת עבודתם היא להבטיח שניצור הזדמנויות לצרכנים לשפר את חייהם דרך צריכת המוצרים שלנו. מטרותינו בתחום זה כוללות יעילות בשרשרת האספקה שלנו, איכות וזמינות מוצרים ופלטפורמות שיווקיות וצרכניות ייעודיות שיאפשרו לצרכנים להגיע להחלטות מושכלות ובריאות.

קהילה וסביבה – דרגת ההשפעה השלישית שלנו

כחברה השואפת להפגין התנהגות אזרחית טובה, אנו מבקשים ליצור ערך לחברה ולסביבה במטרה לשפר את חייהם של אנשים ולקדם אורח חיים בריא. אנו עושים זאת על ידי השקעה בקהילה, אחריות סביבתית וקיום שרשרת אספקה יעילה ואתית. היעדים שלנו בתחום הקהילה והסביבה כוללים פרקטיקות אתיות ויעילות בשרשרת האספקה, ניהול משאבים יעיל בפעילויות שלנו, והשקעה בקהילות אותן אנו משרתים.

שלוש דרגות השפעה

.

שלוש רמות ביצועים

לנהל: רמת ביצועים זאת מחייבת אותנו לפעול באופן עקבי על  מנת לעמוד במגוון נבחר של יעדי קיימות בסיסיים, כולל ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, אתיקה וקיום חוקים ותקנות. זה איננו דבר חדש; תמיד נהגנו כך. אך תוך כדי בחינת היעדים האסטרטגיים שלנו הרגשנו שחשוב לוודא שבזמן שאנו מתחייבים לקדם ולהוביל יעדי קיימות מתקדמים, נמשיך לשים דגש לעמידה בסטנדרטים בסיסיים, כולל ציות ואכיפה.

לקדם: רמת ביצועים זו מעודדת אותנו לשפר את ההישגים שלנו בתחומים שונים החשובים למחזיקי העניין  שלנו. לראשונה, אנחנו קובעים יעדים עבור הקבוצה כולה בתחומי השפעה שהם מרכזיים לעובדים, לצרכנים ולשאר מחזיקי העניין שלנו. בדרך זו, אנו שואפים להשתפר אל מעבר לציפיות ולהישגים הקודמים שלנו.

להוביל: בשלושה תחומי קיימות ממוקדים אנחנו שואפים להגיע לביצועים מובילים, אשר עולים בקנה אחד עם הטוב ביותר שניתן לצפות מחברה בינלאומית בענף שלנו. שלושת תחומי המיקוד באסטרטגית 2020 שלנו הם: רווחת הצרכן ואיכות חייו, בריאות העובדים, וגיוון ספקים. אלו תחומים שבהם אנו שואפים להשיג תוצאות פורצות דרך לקבוצה, היות שמדובר בנושאי קיימות אשר לא טופלו באופן עקבי וברמת כלל הקבוצה עד כה. באותו זמן, אנו מאמינים שנוכל לעשות שינוי לטובה עבור מחזיקי העניין שלנו בתחומים הללו.

בשנת 2014 אנחנו מסכמים את הדרכים בהן נקדם את היעדים האסטרטגיים שלנו וקובעים הגדרות, מתודולוגיות ותשתיות לרוחב הקבוצה לשם ניהול, ניטור ומדידת ההתקדמות שלנו. בחלק מהמקרים קיים צורך ביצירת קווי בסיס חדשים בעוד שבאחרים, יש להסכים על כלים ודרכי עבודה חדשים. נדווח על התקדמותנו בדוחות קיימות עתידיים.