חזרה

הצהרת תמיכה ב-United Nations Global Compact

הגלובל קומפקט של האום

 

הצהרת תמיכה ב-UNGC

 

בשם כל החברות בקבוצת שטראוס, אני חוזר ומאשר את המחויבות המתמשכת שלנו ל-United Nations Global Compact ואת השתתפותנו ביוזמה זו. אנו מתחייבים לקיים ולקדם את עשרת העקרונות של ה-UNGC ולתמוך ביעדים הרחבים של מטרות המילניום לפיתוח. אנו שבים ומאשרים את כוונתנו להמשיך ולדבוק בעקרונות הגלובל קומפקט, להמשיך לקדמם בחברות שלנו ועם כל שותפינו העסקיים, ולדווח על התקדמותנו בשקיפות מדי שנה.

אנו נבטיח שמחזיקי העניין שלנו מודעים להתחייבות זו, וכי יקבלו עדכונים מ קבוצת שטראוס.

חתימה סרוקה

                                                                                    גדי לסין

                                                                                    נשיא ומנכ"ל

                                                                                    קבוצת שטראוס

מאי 2013