חזרה

אתיקה

ניהול העסקים שלנו בצורה מוסרית ועם יושרה הוא אחד מכללי היסוד של החברה שלנו ומנחה אותנו בעבודה השוטפת, וגם בעסקאות שאנו עושים וביחסים שלנו עם שותפים, ספקים ולקוחות. הקוד האתי שלנו פורסם ב-2007 ומפרט את העקרונות המנחים את עבודתנו ואת ציפיות העובדים והשותפים שלנו.

קוד אתיהטמעת הקוד האתי

הקוד האתי שלנו, שתורגם ל-11 שפות, עומד לרשות כלל העובדים בכל האתרים שלנו ברחבי העולם, בפורטל האינטראנט שלנו, ולרשות כולם באתר האינטרנט של החברה. כל העובדים החדשים מקבלים הדרכה בנושא האתיקה עם הצטרפותם לחברה. בכל אתר, מפעל ומרכז לוגיסטי קיימת פינת אתיקה ייעודית, בה ניתן למצוא את הקוד האתי וגם חוברת אשר מתארת דילמות אתיות ואת הדרכים הנכונות להתמודד אתן. שמו של נאמן האתיקה המקומי (יש 35 נאמני אתיקה בקבוצה) עומד אף הוא לרשות כלל העובדים. אנו ממנים נאמן אתיקה בכל אחת מהיחידות העסקיות שלנו, אליו העובדים יכולים לפנות במקרה של שאלות או התייעצות או כדי לדווח על חשדות להפרות אתיות. נאמני האתיקה אחראית על הטמעת תכנית האתיקה הכלל ארגונית ביחידותיהם ומעבירים הדרכות בתחום האתיקה ברמה המקומית ומוודאים את קיומם של כל הנהלים.

.

.

הקוד האתי של שטראוס מים

 

ב-2012 פותח קוד אתי בחברת שטראוס מים על מנת לטפל בסוגיות אתיות ספציפיות לתחום העיסוק @StraussGroup WaterBar business

ב-2012 תוספת המתייחסת לשטראוס מים נוספה לקוד האתי של קבוצת שטראוס. התוספת מכילה פירוט והנחיות בקשר לפעילות שטראוס מים, כולל יחסיה עם לקוחות, שותפים עסקיים, ספקים ומפיצים, שהם ייחודיים למודל התפעולי של שטראוס מים בתוך קבוצת שטראוס עקב האופי השונה של עסקיה. בין הנושאים שבתוספת של שטראוס מים: הקוד האתי של שטראוס מים: תצלום 73 STR

  • יצירה ותחזוקה של מערכות יחסים ישירות וארוכות טווח עם לקוחות
  • הקשבה ללקוחות ומתן שירות אמין
  • ייצור והפצה של מוצרים העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בריאות ובטיחות
  • שיווק אחראי ואתי ללקוחות
  • יצירה ותחזוקה של מערכות יחסים המבוססות על אמון עם שותפים ומפיצים

.

.

האמנה החברתית לספקי שטראוס

בישראל יסדנו אמנה חברתית, שהיא קוד אתי אשר נכתב במיוחד עבור הספקים שלנו ומפרט את הציפיות של קבוצת שטראוס מספקיה בתחום האתיקה. האמנה החברתית כלולה בכל הסכם עם הספקים שלנו ומהווה תנאי לעבודה עם הקבוצה. בחתימתם על האמנה, הספקים מתחייבים להתנהלות אתית וציות לחוק, תעסוקה הוגנת ויושרה עסקית. עד כה, 178 מתוך 359 הספקים הגדולים שלנו חתמו על האמנה, כולל כל הספקים החדשים שהצטרפו מאז השקת האמנה ב-2010.

.

הקו החם לנושאי אתיקה

הקו החם הגלובלי של שטראוס לנושאי אתיקה נוסד ב-2009 ומנוהל על ידי המבקר הפנימי מאז ינואר 2011, במטרה להבטיח אובייקטיביות בבחינת כל האירועים המדווחים ולמנוע ניגודי עניינים בתוך החברה. אנו מעודדים את העובדים במרבית החברות שלנו בעולם להשתמש בקו החם ללא חשש ממעשי נקם, באמצעות הטלפון או אתר האינטרנט של החברה. ב-2012 היו 10 פניות לקו החם מצד עובדים ומנהלים, אשר נבדקו ונפתרו.

 אריק גלקין