חזרה

ההשפעה הכלכלית שלנו

 כמו כל חברה צומחת ורווחית, אנו תורמים תרומה משמעותית לקהילות ברחבי העולם, בהן אנו פועלים. פעילויותינו בתחום האחריות התאגידית הן חלק מהדרך בה אנו מגדילים את ההשפעה הכלכלית הזו, והן מסייעות ביצירת השפעה חיובית כללית מנקודת מבט חברתית, סביבתית וכלכלית. המרכיבים העיקריים של השפעתנו הכלכלית הם:

  • העסקת 14,000 איש ב-20 מדינות וגיוס עובדים חדש באופן שוטף.
  • העסקה של מאות עובדי קבלן ועובדים זמניים בדרגים שונים, בהתאם לצרכים שלנו בפעילויות השונות בכל שנה נתונה.
  • ייצור ושיווק מוצרי מזון ומשקאות המשפרים את חיי הצרכנים.
  • תשלום מיסים מקומיים וממשלתיים לרשויות ולגורמי ממשל.
  • תשלום דיבידנדים לבעלי המניות שלנו.
  • התקשרות עם למעלה מ-17,000 ספקים לרכישת מוצרים, חומרי גלים, ציוד ושירותים מכל הסוגים.
  • הנעת התפתחות כלכלית באזורים בהם אנו פועלים באמצעות הפעילות העסקית שלנו.
  • תרומה לקהילות המקומיות בדרך של תרומות כספיות, תרומות שוות כסף ושעות התנדבות ומעורבות חברתית של עובדים לעידוד צמיחה חברתית וכלכלית.

אנו מאמינים שבכל משרה שאנו מייצרים ישנו אפקט אדווה, אפקט הולך ומתרחב שמביא מידה של תועלת כלכלית לחברה כולה. הטבלה הבאה מפרטת כיצד הערך הכלכלי אותו אנו מייצרים באמצעות המכירות שלנו מתחלק בין מחזיקי העניין השונים שלנו.

 

מרכיבמיליוני דולר ארה"ב
ערך כלכלי ישיר שנוצר על ידי החברה (הכנסות, ריבית על נכסים והשקעות)2,239.60
ערך כלכלי מחולק
עלויות תפעול1,570.69
שכר ותנאים נלווים404.26
תשלומים לספקי הון118.91
תשלומים לבעלי המניות61.75
תשלומים לממשלות36.95
השקעות בקהילה2.77
סה"כ ערך כלכלי מחולק2,195.33
ערך כלכלי שנותר בידי החברה44.27

הערה: לצורך החישוב, סכומים שנמסרו בש"ח הומרו לדולר ארה"ב לפי שער 3.72. הטבלה היא לצרכי המחשה בלבד, ואפשר שהיא מכילה פרטים שהם שונים מהדוחות הכספיים אותם אנו מפרסמים עקב הצגת התוצאות באופן שונה. במקרה של הבדלים כלשהם, הדוחות הכספיים המבוקרים שלנו לשנת 2012 יגברו.