חזרה

אודות דו"ח זה

  • דוח זה של @StraussGroup מקיים את הקווים המנחים G3.1 Guidelines של ה-GRI Global Reporting) (Initiative לדיווחי קיימות ברמה הגבוהה ביותר

 

דו"ח קיימות זה מתאר את הגישה שלנו לקיימות ואת הפעולות המרכזיות בהן נקטנו במשך 2012 כדי לקדם אופני פעולה אחראיים ובני קיימא בפעילות הגלובלית שלנו. הדוח נועד לתת לכם, מחזיקי העניין שלנו, דין וחשבון שקוף של השפעותינו החברתיות והסביבתיות. הדו"ח מתייחס לשנת 2012 הקלנדרית אלא אם צוין אחרת. הדוח האחרון שלנו פורסם במשך 2012 והתייחס לשנת 2011 הקלנדרית.

לצורך עריכת דו"ח זה ביקשנו משובים ממחזיקי העניין העיקריים שלנו – עובדים, לקוחות, ספקים – וממגוון מחזיקי עניין נוספים היכן שהיה צורך. הממונה על אחריות תאגידית בקבוצה, מנהלת אחריות תאגידית  ומנהלים בכירים נוספים קבעו את בחירת התכנים לדו"ח זה על סמך הערכה של נושאים מהותיים, כולל נושאים, שהם ידועים כחשובים למחזיקי עניין. הדו"ח מקיים את הקווים המנחים של יוזמת הדיווח הגלובלית (Global Reporting Initiative (GRI) G3 Guidelines) לדיווחי קיימות ברמת הכיסוי הגבוהה ביותר, ונבדק על ידי ה-GRI לווידוא ההתאמה לרמה זו.

הדו"ח נכתב בהתאם לעקרונות המוצעים על ידי הפרוטוקול הטכני של ה-GRI להגדרת תכני הדו"ח. אלה הם: מהותיות (הנושאים החשובים ביותר לצמיחתנו העסקית ארוכת הטווח, ושהם בעלי החשיבות הרבה ביותר למחזיקי העניין); הכללת מחזיקי עניין (מתן מענה לציפיות ולנושאים שהם מעניינם של מחזיקי העניין); הקשר לקיימות (הצגת הביצועים שלנו בהקשר הרחב יותר של סוגיות בתחום הקיימות); וכוללנות (הכללת כל המידע המשקף השפעות כלכליות משמעותיות כדי לאפשר למחזיקי עניין להעריך את הביצועים שלנו).

 .

.

זהו דו"ח הקיימות השנתי ה-6 שלנו, ובכוונתנו להמשיך ולדווח מדי שנה

 

דו"ח זה הוא דו"ח הקיימות השנתי השישי שלנו, ואנו מתכוונים להמשיך ולדווח מדי שנה. יועצים חיצוניים המסייעים בהכנת הדו"ח ותומכים בתהליכי איסוף נתונים סביבתיים מסייעים לנו בבדיקת הנתונים. דו"ח זה אף עולה בקנה אחד עם המחויבות שלנו להגיש "דו"ח התקדמות" לארגון הגלובל קומפקט של האו"ם.

ניתן למצוא מידע נוסף אודות קבוצת שטראוס באתר האינטרנט הגלובלי של החברה בכתובת www.strauss-group.com, ובאתרים של החברות הבנות שלנו (באמצעות הקישורים באתר הקבוצה).