חזרה

דירוג פלטינה פלוס לשטראוס

הבוקר, 10.6.13, פורסמו תוצאות דירוג מעלה 2013, מהם עולה כי קבוצת שטראוס שומרת על מעמדה כבר שנה שביעית ברציפות בראש הדירוג, השנה עם ציון פלטינה פלוס. בדירוג משתתפות 82 חברות בישראל שמהוות 63% מהתוצר העסקי במשק. הציון המשוקלל של שטראוס עלה השנה, ל-98, לעומת 92 בשנת 2012. ניתן לראות כי שטראוס נמצאת כ-20% מעל הממוצע של סקטור המזון ושל כלל החברות שהשתתפו בדירוג, ולמעשה מובילה את סקטור המזון. שטראוס תמשיך לפעול לשיפור ולקידום התחום כחלק מההתנהלות והאסטרטגיה העסקית שלה. להלן עיקרי הדירוג הפנימי של שטראוס, ולינק לתוצאות המפורטות של הדירוג: http://maalaranking.secured.co.il/

 

פרוט תוצאות ל: קבוצת שטראוס
דרוג 2013: פלטינה+

פירוט הביצועים (באחוזים) לפי תחום בדיקה:

תחום בדיקה

ציון 2013

ציון 2012

ציון ממוצע כלל דרוג

ציון ממוצע של סקטור

קוד אתי

100

100

97

95

הטמעה ואכיפה

100

90

86

86

בריאות, בטיחות ואיזון

100

78

92

85

שרשרת אספקה

100

100

92

91

גיוון בתעסוקה

100

78

69

84

פיתוח הון אנושי

100

100

86

80

תרומה ומדיניות השקעה חברתית

98

95

60

64

התנדבות עובדים

80

78

60

63

ניהול ואסטרטגיה איכות סביבה

86

75

82

79

אקלים ואוויר

97

97

78

74

הפחתת פסולת

85

100

72

45

מים ושפכים

90

68

69

62

ממשל תאגידי

100

100

77

 

ניהול ודיווח

121

121

70

71

סה"כ דרוג:

98

92

78

78

 

החברה מדורגת העשירון העשירי (כאשר העשירון העשירי הוא הגבוה ביותר)

התחומים בהם החברה בולטת בדירוג 2013: קוד אתי, הטמעה ואכיפה, בריאות,בטיחות ואיזון, שרשרת אספקה, גיוון בתעסוקה, פיתוח הון אנושי, תרומה ומדיניות השקעה חברתית, התנדבות עובדים, ניהול ואסטרטגיה, אקלים ואוויר, הפחתת פסולת, מים ושפכים, ממשל תאגידי, ניהול ודיווח

 
 

ממוצע בדירוג

בשנת 2012 תרמתם 10,500,000 ש"ח לקהילה

8,097,000 (חציון: 1,397,000)

התנדבתם 12,000 שעות בקהילה

14,980

בארגון יש % 36 נשים בהנהלה

25%

בארגון יש % 36 נשים בדירקטוריון

22%

נקלטו % 16 עובדים ערבים מסך העובדים שגויסו בשנה החולפת

8.97%

נקלטו % 1 עובדים חרדים מסך העובדים שגויסו בשנה החולפת

3%

נקלטו % עובדים בעלי מוגבלויות מסך העובדים שגויסו בשנה החולפת

1.92%

% 100 מהעובדים בחברה קיבלו משוב אישי בשנה החולפת

88%

פורסם דוח אחריות תאגידית: כן

38%

 
 

 

 

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס