חזרה

אחריות סביבתית, חוק האריזות ומה שביניהם

אתמול ציינו ברחבי העולם את "יום כדור הארץ", יום אחד בשנה המזכיר לכל אחד מאתנו שאנו חיים על פלנטה חיה ונושמת, אשר צריכה שיטפחו אותה ויאפשרו לה להתקיים ולהתפתח. בשטראוס אנו מודעים לאחריות הסביבתית המוטלת על כתפינו בכל רגע ורגע ומקפידים לשמור על הסביבה ולמזער את הנזקים שעשויים להיגרם לה בכל אחד משלבי הייצור שלנו ובכל תחומי העיסוק שלנו, כחלק ממדיניות החברה.

במסגרת המאמצים שלנו לשמור על הסביבה ולצמצם את הזיהום, אשמח לשתף אתכם בפוסט הנוכחי בנושא היערכות שטראוס ליישום חוק האריזות. אספר לכם גם על הצד החקיקתי של הנושא וכמובן גם על אופן היישום שלו בפועל אצלנו בשטראוס.

יישום חוק האריזות

ביולי 2011 נכנס לתקפו ה"חוק להסדרת הטיפול בפסולת אריזות", הנקרא בפי כל "חוק האריזות". בעולם הרחב מיושמים חוקי אריזות שונים, זה מעל  ל-20 שנה, כאשר הרציונל בבסיס חוקים אלה קובע כי היצרן הוא זה ששלח לשוק את חומרי האריזה (כאריזה למוצריו), ולכן, הוא גם הנושא באחריות לטפל בפסולת האריזות.

מבחינה סביבתית, היררכיית הטיפול בפסולת הינה: עדיפות ראשונית להפחתה במקור, קרי, הפחתת כמויות הפסולת, המדרג הבא הינו שימוש חוזר, לאחר מכן – מחזור והשבה (הפקת אנרגיה מפסולת), והמדרג האחרון הינו הטמנת הפסולת בקרקע. חוקי האריזות בעולם, וכן חוק האריזות החדש בישראל, נותנים ביטוי למדרג זה, ומעודדים את שיעור ההפחתה במקור בצורות שונות.

במדינת ישראל מיוצרת כ-6 מיליון טון פסולת מדי שנה. כ-25% מכמות זו ממוחזרת, ואילו היתרה, 75%, מוטמנת כפסולת מוצקה. במדינות רבות בעולם קיימת חלופת טיפול בפסולת בשם "השבה". "במסגרת חלופה זו, מתבצעת שריפה של הפסולת, תוך הבטחת איכות האוויר הנפלט, והפקת אנרגיה משריפה זו. בישראל טרם קם מתקן השבה מעין זה. באיחוד האירופי כ-20% מהפסולת מופנים ל"השבה", כ-40% מופנים למחזור, ואילו 40% הנותרים מופנים להטמנה.

בבלגיה, 12% מהפסולת מופנים להטמנה, 34% מופנים להשבת אנרגיה ו54% מופנים למחזור (מתוך מצגת של המשרד להגנת הסביבה, המסתמכת על נתוני ה OECD  משנת 2007).

החוק להסדרת הטיפול בפסולת האריזות בישראל קובע מספר מנגנונים שנכנסו לתקפם והחלו להיות מיושמים, וכן קובע מספר מנגנונים עתידיים  שעדיין צריכים להיבנות.

החוק קובע :

  • יעדי מחזור והשבה לכל סוג של פסולת אריזה, וכן קובע כי בשנת 2020 לא תותר הטמנת פסולת אריזות כלל.
  • אחריות רשויות מקומיות להקמת תשתית הפרדת פסולת ופינוי הפסולות השונות ליעדים המתאימים.
  • מנחה להקמת תאגיד אשר ייצג את התעשייה לצורך עמידה בדרישות החוק, קרי, יתקשר עם רשויות מקומיות לצורך קליטת פסולת האריזות ומחזור, יתקשר עם ספקי מחזור וירכז את המידע בדבר כמות פסולת האריזה שנשלחה לשוק, וסך פסולת האריזה שמוחזרה.
  • החוק קובע כי בעתיד, יכול השר לקבוע תקנות המחייבות הפחתה במקור של חומרי אריזה.

האתגר הראשון איתו  מתמודדת התעשייה הינו הקמת תשתית הדיווח.

כאמור, החוק קובע יעדי מחזור המחושבים מתוך סך האריזות שנשלחו לשוק, כלומר, נדרשים נתונים מדויקים של סוגי אריזות, בהתאם לקטגוריות שמנחה החוק (סוגים שונים של פלסטיק, זכוכית, ניר, עץ וכדומה), ונדרש משקלם של אריזות אלה. מידע זה אינו מידע שנוהל עד כה בתעשייה, וכאשר מדובר בחברה גדולה, איסוף מידע זה מחייב את הטמעתו במערכות המידע הקיימות בארגון.

איסוף מידע וקביעת יעדי מיחזור

בשטראוס הוקם צוות רב תחומי, בו שותפים אנשי הכספים, איכות הסביבה, רכש, מערכות מידע ותשתיות מידע. צוות זה עוסק, החל ממרץ 2011 בהקמת התשתית והדיווח הנדרשים על פי החוק.

כיום יש באפשרותנו לקבל מידע מדויק של משקל וסוג חומרי האריזה הנשלחים לשוק ע"י הארגון כולו, וכן ע"י כל יחידה ויחידה בארגון. קבלת המידע ובקרתו מתאפשרים בזכות תהליכי עבודה חדשים שנבנו וממשיכים להיבנות גם בימים אלה.

בנוסף, נערכו ונערכות הדרכות על משמעויות חוק האריזות עבור הארגון, הן לקבוצות אשר אחראיות ליישום שינויים בתהליכי העבודה, וכן להנהלות שונות בקבוצה.

המידע אודות כמויות וסוגי פסולת האריזות ידווח תקופתית לתאגיד המחזור, תוך כדי בקרה של רואי חשבון. התאגיד ירכז את כלל המידע בארץ אודות כמויות פסולת האריזה בשוק, ויעביר דיווח תקופתי למשרד להגנת הסביבה אשר יבחן את מידת העמידה ביעדי החוק.

היצרנים, לרבות שטראוס, מחויבים להעברת תשלום לתאגיד בגין הטיפול בפסולת האריזות. התשלום מתבסס על תעריף עובר כל חומר אריזה, המוכפל במשקל סוג אריזה זה כפי שדווח ע"י היצרן. במסגרת כך, חברת שטראוס תשלם בגין אריזות מוצריה מיליוני שקלים בשנה.

בתוך מנגנון זה, קיים למעשה תמריץ ליצרנים לפעול למען "מניעה במקור", כלומר, להפחית את משקל אריזות המוצרים וכך ליהנות מתשלום מופחת.

מרכיב חיוני ומהפכני בחוק זה הינו התלות בכל אזרח ואזרח.

אזרחים יבצעו מחזור חומרים במקור

יעדי החוק אמנם חלים על התעשייה ועל הרשויות המקומיות, אולם, ניתן יהיה לעמוד ביעדים אלה רק אם האזרחים אכן יבצעו הפרדת פסולת במקור, וישליכו את פסולת האריזה המיועדת למחזור, למקומות המיועדים לכך.

חלק גדול מהרשויות עדיין לא נערכו ליצירת התשתית המתאימה, אולם, כאשר תהיה תשתית מתאימה, לנו, היצרנים, יהיה אינטרס משמעותי לעודד את האזרחים לשינוי תרבות והרגלים, להקפיד על הפרדת פסולת ע"י כל אחד ואחד והפניית הפסולת למרכזי המחזור. כמובן שלאחר השלמת ההיערכות הטכנית לדיווח, על פי דרישות החוק, נערך ליישום מטרתו של החוק שהיא הפחתת פסולת האריזות של הארגון.

לסיכום, חשוב לזכור שהאחריות הסביבתית מוטלת על כל אחד מאתנו הן כתושבי כדור הארץ והן כחלק מהתנהלותנו בארגון יצרני. המסע לשמירת הסביבה ארוך ודורש מאמץ והשקעה רבים, אך כל צעד מקרב אותנו יותר לקראת השגת המטרה הנשגבת – שמירה על המקום בו אנו חיים, למעננו ולמען הדורות הבאים.

 

פורסם לראשונה בבלוג שטראוס

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס